Update gerechtelijk recht

22 Maart 2019
Hasselt
04 april 2019
Antwerpen
€ 223,85 (incl. BTW)

De stortvloed aan potpourriwetten en andere wetten hebben aanzienlijke wijzigingen in het civiel procesrecht aangebracht, met grote gevolgen voor de rechtspraktijk.

Een overzicht van de recentste wijzigingen is op zijn plaats. Beide sprekers bieden u een kritische en praktijkgerichte analyse, verrijkt door hun ervaring in de rechtspraktijk als magistraat.

De sprekers leggen de nadruk op de recente wijzigingen van het civiel procesrecht sinds de Potpourri VI-wet, de Waterzooiwet, de Potpourri VII-wet en de nieuwe wet op de rolrechten.

Bovendien ontvangt u een documentatiemap met een powerpointpresentatie en een geactualiseerde schriftelijke bijdrage.


SPREKERS

Dirk Scheers, vrederechter Kontich, lector AP Hogeschool
Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen, praktijkassistent UAntwerpen


DOELGROEP

Advocaten, magistraten en gerechtsdeurwaarders.

Programma

12u45 Onthaal met broodjes

13u30 Dirk Scheers

• Nieuwe wetgeving sinds 2014
• Van koophandel naar onderneming
• Bevoegdheid vrederechter
• Aanleggrens vrederechter
• Taalwet gerechtszaken
• Betekening en kennisgeving
• Rolstelling
• Ondertekening conclusies
• Nietigheden

15u00 Koffiepauze

15u20 Pierre Thiriar

• Uitgelokt hoger beroep
• Onsplitsbaar geschil
• Incidenteel hoger beroep
• Voorlopige tenuitvoerlegging
• Bevoegdheidsincidenten hoger beroep
• Nieuwe rolrechten
• Gezag van gewijsde
• Wijziging art. 17 Ger. W.

17u00 Vragenronde

Praktische informatie

DATA & LOCATIES

vrijdag 22 maart 2019 | Hasselt
PXL Hogeschool
Elfde-Liniestraat 24, 3500 Hasselt

donderdag 4 april 2019 | Antwerpen
Ter Elst (congresgebouw)
Kattenbroek 1, 2650 Edegem


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
SAM-TES: erkend voor 3 punten
IGO: tussenkomst bevestigd


PRIJS

185 euro excl. btw
De inschrijvingsprijs is inclusief documentatiemap met syllabus, koffie- en lunchpauze.


******

Na ontvangst van uw inschrijving is deze definitief en is het inschrijvingsgeld verschuldigd. Wijziging van uw inschrijving achteraf naar een andere locatie is niet mogelijk noch restitutie van het inschrijvingsgeld. Mits voorafgaande verwittiging kunt u een vervanger sturen, mocht u verhinderd zijn.

******


Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

22 Maart 2019 - Hasselt
04 april 2019 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00