Transfers en makelaars in de sport

Dit boek behandelt de problematiek van “transfers en makelaars in de sport” vanuit een juridische en praktijkgerichte invalshoek. Centraal in dit boek staat de voetbalwereld.
Editor(s):
Frank Hendrickx
boek | verschenen | 1e editie
november 2002 | 188 blz.

Paperback
€ 55,-


ISBN 9789050952736

Inhoud

Dit boek behandelt de problematiek van “transfers en makelaars in de sport” vanuit een juridische en praktijkgerichte invalshoek.
Centraal in dit boek staat de voetbalwereld. In het jaar 2001 werd er in de schoot van de FIFA immers een nieuw reglement inzake spelersmakelaars aangenomen. Bovendien bereikten de FIFA, de UEFA en de Europese Commissie in datzelfde jaar een akkoord over het nieuwe reglement inzake transfers van spelers. Daarmee staat het boek in het midden van de actualiteit.

Het boek biedt niet alleen achtergronden bij de totstandkoming van de FIFA-reglementen inzake transfers respectievelijk makelaars. Het geeft ook duidelijk weer wat de krachtlijnen zijn van deze reglementen, verschaft commentaar op het transfersysteem vanuit nationaal en internationaal recht en vanuit andere disciplines, en onderwerpt vervolgens het beroep van sportmakelaar aan een uitvoerige juridische analyse. Een bijlage met de basisreglementen inzake transfers en makelaars maken dit boek compleet.

Met bijdragen van R. Blanpain, F. Hendrickx, S. Jellinghaus, S. Kesenne, A. Leurs, J. Maeschalck, R. Siekmann, M. van den Berg

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.