Time-driven activity-based costing

Time-driven acitivity-based costing is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen van het eerder ontwikkelde activity-based costing (ABC). Deze techniek biedt veel meer mogelijkheden op het vlak van winstgevendheidanalyse en rapportering van de capaciteitsbezetting in complexe en dynamische omgevingen.
Auteur(s):
Werner Bruggeman, Sophie Hoozée, Kris Moreels, Thierry Bruyneel
boek | verschenen | 1e editie
januari 2007 | xiv + 200 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789050956307

Inhoud

Dit boek behandelt een nieuwe doorbraak in management accounting, namelijk time-driven acitivity-based costing. Deze kostprijscalculatietechniek is ontstaan als antwoord op de tekortkomingen het eerder ontwikkelde activity-based costing (ABC).
Daarnaast biedt het gebruik van time-driven ABC ook veel meer mogelijkheden op het vlak van winstgevendheidsanalyse en rapportering van de capaciteitsbezetting in complexe en dynamische omgevingen. De techniek van time-driven ABC wordt uitvoerig besproken en de talrijke voordelen worden geïllustreerd met een aantal concrete gevallenstudies. Verder is er ook aandacht voor de vele toepassingsmogelijkheden van time-driven ABC. Tenslotte wordt aangegeven hoe time-driven ABC kan worden gelinkt met de balanced scorecard en hierdoor de motor kan zijn van een geïntegreerd performantiemanagement.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

HOOFDSTUK 1. HET ONTSTAAN VAN ACTIVITY-BASED COSTING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. KOSTPRIJSSCHATTINGSFOUTEN INHERENT AAN ABC-SYSTEMEN (p. 15)

HOOFDSTUK 3. TIME-DRIVEN ACTIVITY-BASED COSTING (p. 29)

HOOFDSTUK 4. TIME-DRIVEN ABC: GEVALLENSTUDIES (p. 63)

HOOFDSTUK 5. NAUWKEURIGHEID VAN TIJDSDUURSCHATTINGEN: OVERZICHT VAN DE LITERATUUR (p. 91)

HOOFDSTUK 6. DETERMINANTEN VAN NAUWKEURIGHEID VAN TIJDSDUURSCHATTINGEN: GEVALSTUDIE (p. 117)

HOOFDSTUK 7. TOEPASSINGEN VAN TIME-DRIVEN ABC (p. 129)

HOOFDSTUK 8. IMPLEMENTATIE VAN TIME-DRIVEN ABC (p. 157)

HOOFDSTUK 9. TIME-DRIVEN ABC: STAPSTEEN NAAR GEÏNTEGREERD PERFORMANTIEBEHEER (p. 169)

LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN (p. 195)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
LIJST VAN DE GERAADPLEEGDE WERKEN (p. 195)