Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed (TBO)

TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide en op de activiteit van het bouwen.
ISSN:
1781-989X

Print- en online abonnement

€ 247,55 / jaar

Papieren abonnement

€ 217,30 / jaar

Online abonnement

€ 266,20 / jaar

Inhoud

TBO is hét basistijdschrift voor iedereen die professioneel met het 'bouwgebeuren' in aanraking komt. Dit "bouwgebeuren" wordt multidisciplinair benaderd: de focus richt zich zowel op het gebouw als op de grond, op de interactie tussen beide, en op de activiteit van het bouwen. Ook de interactieve behandeling van privaat- en publiekrecht is hier een bewijs van. Talloze aspecten van contractenrecht, zakenrecht, fiscaal recht, aansprakelijkheidsrecht,... worden uitgebreid besproken.

TBO speelt rechtstreeks in op de actualiteit en noden van de praktijk. TBO richt zich tot iedereen die professioneel bezig is met bouwrecht, in de ruime zin van het woord: juristen, notarissen, advocaten, magistraten, ambtenaren maar ook architecten, aannemers, landmeters, vastgoedmakelaars, banken en verzekeraars, gemeentebesturen en andere overheden,...

Voorzitters: Kurt Deketelaere en Alain Laurent Verbeke
Hoofdredactie: Nicolas Carette, Bram Delvaux, Kristof Uytterhoeven en Kristof Vanhove

Deelredacties:
Verbintenissen en Bijzondere overeenkomsten: Kristof Uytterhoeven en Kristof Vanhove (coördinatie), Frank Burssens, Maarten Dambre, Christien Heeb, Marco Schoups en Sarah Schoenmaekers.
Goederenrecht en notarieel recht: Nicolas Carette en Kristof Vanhove (coördinatie), Christoph Castelein, Maarten De Clercq, Mathieu Muylle, Steven Snaet
Publiek recht: Bram Delvaux (coördinatie)
Overheidsopdrachten: Kristof Uytterhoeven (coördinatie) Kris Lemmens, Sarah Schoenmaekers en Marco Schoups
Stedenbouw en ruimtelijke ordening: Els Empereur, Pierre Lefranc, Thomas Sterckx en Stijn Verbist
Onteigeningen: Stijn Verbist en Els Empereur
Milieu en energie: Bram Delvaux (coördinatie) Els Empereur en Bernard Vanheusden
Fiscaal Recht: Nicolas Carette (coördinatie), Geert De Neef en Wim Panis
Correspondenten: Johan Boon, Wim Goossens, Benoît Kohl, Dirk Lontings, Peter Marcoen, Sven Mosselmans, Veronique Peeters, Nadia Schepens, Pierre Thiriar, Stéphanie van Gulijk,

Er zijn opbergbanden te verkrijgen aan 25 euro / stuk (excl. verzendingskosten). U kunt deze mappen hier bestellen.

Ook interessant voor u: