Themanummer Onteigening en eigendomsbeperking (TBO, 2018, nr. 6)

Dit themanummer bevat bijdragen over onteigening en eigendomsbeperking.
Auteur(s):
Stijn Verbist
boek | verschenen | 1e editie
februari 2019 | 64 blz.

Garenloos
€ 50,-


ISBN 9789400010567

Inhoud

Inhoud van dit themanummer:

Geven en nemen. Onteigeningsonderhandelingen en de “onderhandelingsplicht” in het Vlaamse Onteigeningsdecreet 
Stijn Verbist

De introductie van de duurzaamheidsladder in het Vlaamse omgevingsrecht en de omzendbrief RO 2017/01. Zoeken naar open ruimte
Stijn Verbist

Grondwettelijk Hof 18 oktober 2018 
Noot Stijn Verbist – Het Grondwettelijk Hof en de planologische neutraliteit (ter): wordt de min- of meerwaarde van het perceel bepaald door het ruimtelijk uitvoeringsplan of door de verwezenlijking van het ruimtelijk uitvoeringsplan door onteigening?

Raad van State 29 mei 2018
Noot Stijn Verbist – Het statuut van de (onteigenings)-projectnota

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.