Tendensen Vermogensrecht 2018

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Reeks:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juni 2018 | xviii + 318 blz.

Paperback
€ 93,-


ISBN 9789400009394


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2017
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2017
N. Carette

Wie is er bang van de actieve notaris-vereffenaar?
B. Van Den Bergh

Een stand van zaken van de woonstvergoeding, de koningin van de vereffening!
P.-J. De Decker

Een vaststellingsovereenkomst die een einde maakt aan een onverdeeldheid:
over benadeling, de contractvrijheid en het nieuwe erfrecht
N. Portugaels

Aandachtspunten inzake de verkrijgende verjaring bij vastgoedtransacties. Capita selecta
J. Van de Voorde

Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind:
de transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme
L. Wuyts

De verzorging van de erflater: een erfrechtelijke benadering
B. Van Den Houte

Onderhandse echtscheiding door onderlinge toestemming met toebedeling van
een onroerend goed aan één echtgenoot
F. Buyssens


Inhoudsopgave

Deel I. Actuele ontwikkelingen

Hoofdstuk I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2017 (p. 1)

Hoofdstuk II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2017 (p. 67)

Deel II. Actuele topics

Hoofdstuk I. Wie is er bang van de actieve notaris-vereffenaar? (p. 107)

Hoofdstuk II. Een stand van zaken over de woonstvergoeding, de koningin van de vereffening! (p. 147)

Deel III. Recht-uit de praktijk

Hoofdstuk I. Knelpunten - Afdeling I. Een vaststellings overeenkomst die een einde maakt aan een onverdeeldheid. Over benadeling, de contractvrijheid en het nieuwe erfrecht (p. 195)

Hoofdstuk I. Knelpunten - Afdeling II. Aandachtspunten inzake de verkrijgende verjaring bij vastgoedtransacties. Capita selecta (p. 219)

Hoofdstuk I. Knelpunten- Afdeling III. Gelijkheid na de schenking door een grootouder aan een kleinkind, De transgenerationele inbreng als nieuw erfrechtelijk correctiemechanisme (p. 271)

Hoofdstuk I. Knelpunten- Afdeling IV. De verzorging van de erflater: een erfrechtelijke benadering (p. 291)

Hoofdstuk I. Knelpunten- Afdeling V. Onderhandse akte echtscheiding door onderlinge toestemming met toebedeling van een onroerend goed aan één echtgenoot (p. 307)

Over de reeks

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks