Tendensen Vermogensrecht 2017

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
boek | verschenen | 0e editie
april 2017 | xvi + 280 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400008410


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Inhoudsopgave

Deel I. Actuele ontwikkelingen

Hoofdstuk I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2016 (p. 1)

Hoofdstuk II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2016 (p. 37)

Deel II. Actuele topics

Hoofdstuk I. Eigendomsrecht, eigendomsbewijs en eigendomsverschuivingen in het stelsel van scheiding van goederen: hoe zuiver is de scheiding van goederen nog? (p. 81)

Hoofdstuk II. Declaratoir, retroactief en anticipatief effect van de verdeling (p. 139)

Deel III. Recht-uit de praktijk

Hoofdstuk I. Knelpunten - Afdeling I. De erfrechtelijke verrekening van de schenking van gemeenschapsgoederen (p. 169)

Hoofdstuk I. Knelpunten - Afdeling II. Gemeentegoederen (art. 542 BW) zakenrechtelijk bekeken, met bijzondere aandacht voor de praktijk (p. 199)

Hoofdstuk I. Knelpunten - Afdeling III. Het ouderlijk beheersrecht en de maatschap nader bekeken (p. 221)

Hoofdstuk II. Clausules - Afdeling I. Het wettelijk en conventioneel terugkeerrecht (p. 249)

Hoofdstuk III. Procedure - Afdeling I. De bevoegdheidsverdeling tussen de rechtbank en de notaris-vereffenaar in de gerechtelijke vereffening-verdeling (p. 267)