Tendensen Vermogensrecht 2016

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Reeks:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
boek | verschenen | 1e editie
juli 2016 | xviii + 308 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400007505


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2015
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2015
N. Carette

De verkoop van een onroerend goed tegen betaling van een lijfrente
Aloïs Van Oevelen

Actualia inzake de totstandkoming van de verkoop van onroerend goed
Jennifer Callebaut

Een definitieve instemming op basis van artikel 918 BW, een relatief definitieve familiale regeling …
Linde Wuyts

Verbeterings- en aanpassingswerken door de houder van een persoonlijk of beperkt zakelijk recht
Sofie Bouly

De bevoegdheid inzake sekwester
Dirk Scheers

Vergelijking van enkele rechtsplegingen tegen bezitsstoornissen en eigendomsstoornissen
Johan Van de Voorde

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Hfdst I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2015 (p. 1)

Hfdst II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2015 (p. 39)

DEEL II. ACTUELE TOPICS

Hfdst I. De verkoop van een onroerend goed tegen betaling van een lijfrente (p. 81)

Hfdst II. Actualia inzake de totstandkoming van de verkoop van onroerend goed (p. 107)

DEEL III. RECHT-UIT DE PRAKTIJK

Hfdst I. Over artikel 918 BW en plaatsvervulling. Een relatieve, definitieve instemming op basis van artikel 918 BW, een relatief definitieve familiale regeling? (p. 193)

Hfdst II. Clausules - Afdeling I. Verbeterings- en aanpassingswerken door de houder van een persoonlijk of beperkt zakelijk recht (p. 215)

Hfdst III. Procedureaspecten - Afdeling I. De bevoegdheid inzake sekwester (p. 233)

Hfdst III. Procedureaspecten - Afdeling II. Vergelijking van enkele rechtsplegingen tegen bezitsstoornissen en eigendomsstoornissen. Bezitsvorderingen, eigendomsvorderingen, aansprakelijkheidsvorderingen, kort geding, voorlopige regeling van de toest (p. 239)

Over de reeks

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: