Tendensen Vermogensrecht 2015

Dit boek biedt een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving, een aantal actuele topics die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden en, in een derde deel, ruime aandacht voor de praktijk.


Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Reeks:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
3
boek | verschenen | 1e editie
april 2015 | xvi + 330 blz.

Paperback
€ 80,-


ISBN 9789400006010


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedureaspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2014
R. Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2014
N. Carette

De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch?
V. Sagaert

De impact van de Europese Erfrechtverordening op de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap in België
C. Castelein

De vernieuwde regelgeving over de waardering bij omzetting van het vruchtgebruik
D. Van Laere en A. Veirman

De verkrijgende verjaring: niet slechts een verweermiddel, maar ook (soms) een vaststellingsvordering
J. Van de Voorde

Call- en putopties in de situatie van vrijwillige mede-eigendom
H. De Decker en J. De Weggheleire

Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk: enkele (‘zijdelingse’) clausules toegelicht
K. Swinnen en S. Wynant

Successierechten op een internationale nalatenschap: de Erfrechtverordening lost niet alle problemen op!
B. Verdickt

Het lot van de groepsverzekering bij de vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding
C. Vergauwen en K. Verachtert

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

DEEL I. ACTUELE ONTWIKKELINGEN

Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2014 (p. 1)

Hfdst. II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2014 (p. 43)

DEEL II. ACTUELE TOPICS

Hfdst. I. De beëindiging van conventionele onverdeeldheden. Nee, of toch? (p. 91)

Hfdst. II. De impact van de Europese Erfrechtverordening op de afwikkeling van een grensoverschrijdende nalatenschap in België (p. 115)

DEEL III. RECHT-UIT DE PRAKTIJK

Hfdst I. Knelpunten - Afdeling I. De vernieuwde regelgeving over de waardering bij omzetting van het vruchtgebruik (p. 183)

Hfdst I. Knelpunten - Afdeling II. De verkrijgende verjaring: niet slechts een verweermiddel, maar ook (soms) een vaststellingsvordering (p. 203)

Hfdst II. Clausules - Afdeling I. Call- en put-opties in de situatie van vrijwillige medeeigendom (p. 245)

Hfdst II. Clausules - Afdeling II. Erfdienstbaarheden in de notariële praktijk: enkele (‘zijdelingse’) clausules toegelicht (p. 271)

Hfdst III. Procedureaspecten - Afdeling I. Successierechten op een internationale nalatenschap: de Erfrechtverordening lost niet alle problemen op! (p. 295)

Hfdst III. Procedureaspecten - Afdeling II. Het lot van de groepsverzekering bij de vereffening-verdeling van een gemeenschapsstelsel na echtscheiding (p. 307)

Over de reeks

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: