Tendensen Vermogensrecht 2013

Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het Familiaal vermogensrecht en het Zakenrecht, in een tweede deel een aantal actuele topics en in een derde deel ruime aandacht voor de praktijk.
Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Reeks:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
juni 2013 | xvi + 232 blz.

Paperback
€ 49,- € 70,-


ISBN 9789400004153


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Tendensen Vermogensrecht is een nieuw project van de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen van de Universiteit Antwerpen. Het biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Inhoudsopgave

DEEL I. Actuele ontwikkelingen

Hfdst. I. Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2011-2012 (p. 1)

Hfdst. II. Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2011-2012 (p. 53)

DEEL II. Actuele topics

Hfdst. I. Actualia inzake bedingen van tontine en aanwas (p. 109)

Hfdst. II. Het fideicommis de residuo door de bril van het goederenrecht: mogelijkheden, beperkingen en evoluties (p. 145)

DEEL III. Recht-uit de praktijk

Hfdst. I. Knelpunten - Afdeling I. Vergoedingsrekeningen in het licht van de actuele rechtspraak van het Hof van Cassatie (p. 167)

Hfdst. II. Clausules - Afdeling I. Een goede regeling omtrent aandelen in vennootschappen bij vereffening na echtscheiding of overlijden (p. 177)

Hfdst. II. Clausules - Afdeling II. De verkoop van onroerende goederen in het kader van artikel 1224 van het Gerechtelijk Wetboek – enkele clausules (p. 181)

Hfdst. III. Procedure-aspecten - Afdeling I. Leidraad bij de aanwijzing en vervanging van de notaris(sen)-vereffenaar(s) inzake gerechtelijke vereffening-verdeling (p. 197)

Hfdst. III. Procedure-aspecten - Afdeling II. Bewijs en bewijsmiddelen in de gerechtelijke verdeling (p. 213)

Over de reeks

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: