Tendensen Vermogensrecht 2019

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Editor(s):
Renate Barbaix, Nicolas Carette
Reeks:
Tendensen Vermogensrecht
Volume:
boek | verwacht | 1e editie
oktober 2019 | 300 blz.

Paperback
€ 79,-


ISBN 9789400010659Verschijnt 30 oktober 2019

Inhoud

De reeks Tendensen Vermogensrecht biedt in een eerste deel een overzicht van de actuele ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en het zakenrecht, op basis van een overzicht van rechtspraak en wetgeving. Daarnaast komen in een tweede
deel een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden. De aandacht voor de praktijk wordt verder duidelijk in een derde deel ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten worden besproken. Daardoor is het boek een accurate, actuele en betrouwbare gids voor uw dagelijkse praktijk.

Actuele ontwikkelingen familiaal vermogensrecht 2018
R. Barbaix
Renate Barbaix

Actuele ontwikkelingen zakenrecht 2018
N. Carette

Geldigheidseisen voor het sluiten van een erfovereenkomst
H. Casman en A.L. Verbeke

De invloed van collectieve insolventieprocedures op de positie van echtgenoten/partners in het Wetboek van economisch recht
L. De Keyser

De bevrijdende verjaring van zakelijke rechten
J. Van de Voorde

Een ‘lauwe’ uitsluiting door een scheidingsstelsel met rechterlijke billijkheidscorrectie: een evenwichtsoefening tussen autonomie en solidariteit
L. Wuyts

De mogelijkheden van de wet-Valkeniers in het vernieuwde familiaal vermogensrecht
B. Van Den Houte

Erfpacht op openbaar domein
S. De Winter

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Tendensen Vermogensrecht

Tendensen Vermogensrecht is een project vanuit de Onderzoeksgroep Persoon & Vermogen aan de Universiteit Antwerpen, op initiatief van de professoren Nicolas Carette en Renate Barbaix.

Op een jaarlijkse studienamiddag krijgt u een overzicht van de recente ontwikkelingen in het familiaal vermogensrecht en zakenrecht door Prof. Renate Barbaix resp. Prof. Nicolas Carette, aan de hand van een rechtspraakoverzicht en een bespreking van belangwekkende nieuwe wetgeving van beide rechtstakken van het afgelopen jaar. Daarnaast komen ook een aantal actuele topics aan bod die zich op het snijpunt van beide disciplines bevinden.
De aandacht voor de praktijk vindt u ook terug in het verslagboek. Dit bevat naast de bijdragen van de studiedag een extra luik ‘Recht-uit de praktijk’, waarin een aantal knelpunten, clausules en procedure-aspecten worden besproken

Abonnees op de reeks Tendensen Vermogensrecht hebben, jaarlijks, de keuze om ofwel een vermindering te krijgen op het inschrijvingsgeld van de studiedag (waarbij u het jaarboek als verslagboek ontvangt), ofwel om enkel het boek aan voordeeltarief te ontvangen.
U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks