Taak en loyauteitsplicht van het bestuur in de nv

De beursschandalen van 2001-2002, met Enron op kop, hebben reeds oude vragen rond het functioneren van de raad van bestuur brandend actueel gemaakt. Dit boek behandelt een aantal van die vragen vanuit juridische, rechtsvergelijkende hoek, met verwerking van (rechts)economische ideeën voorzover die nuttig bleken.
Auteur(s):
Hans De Wulf
Reeks:
Instituut Financieel Recht
Volume:
1
boek | verschenen | 1e editie
december 2002 | xxxvi + 910 blz.

Paperback
€ 115,50 € 165,-


ISBN 9789050952101


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

De beursschandalen van 2001-2002, met Enron op kop, hebben reeds oude vragen rond het functioneren van de raad van bestuur brandend actueel gemaakt. Dit boek behandelt een aantal van die vragen vanuit juridische, rechtsvergelijkende hoek, met verwerking van (rechts)economische ideeën voorzover die nuttig bleken. Aan bod komen onder meer de monitor- of toezichtstaak van de raad van bestuur, zijn recht op informatie, de plicht tot zorgvuldige besluitvorming, delegatie van bevoegdheden, de vraag of niet-uitvoerende bestuurders onder meer op aansprakelijkheidsgebied anders moeten behandeld worden dan
uitvoerende bestuurders. Zwaartepunt van het boek ligt bij de behandeling van de getrouwheidsplicht van bestuurders, zoals uitgebreid geïllustreerd aan de hand van de rechtsregels rond functionele belangenconflicten en de corporate opportunityproblematiek
die ten gevolge van de recente Corporate Governance-wet de aandacht begint te krijgen die hij verdient. Telkens wordt ook ingegaan op de bijzondere positie van bestuurders bij dochtervennootschappen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Instituut Financieel Recht

Het Instituut Financieel Recht - Financial Law Institute werd in 1990 als onderzoekscentrum binnen de Faculteit Rechten van de UGent opgericht. Het Instituut streeft ernaar om vooraanstaand wetenschappelijk onderzoek en expertise te ontwikkelen en uit te dragen in het financieel recht in de ruime zin, onder meer door de organisatie van colloquia, het stimuleren van doctoraatsonderzoek en de medewerking aan onderzoeksprojecten.

Het Instituut poogt hierdoor de ontwikkelingen die het financieel bestel voortdurend ondergaan vanuit wetenschappelijke invalshoek te bestuderen en te duiden. Het Instituut wenst hierbij niet enkel de evoluties in eigen land te volgen, maar kijkt tevens over de grenzen naar de ruimere Europese en internationale context. Naast deze publicatiereeks, lanceerde het Instituut eveneens in 1999 een Working Paper Series, dat een deel van de onderzoeksoutput via Internet beschikbaar stelt.

Meer informatie is terug te vinden via www.fli.ugent.be.

Indien u intekent op deze reeks, betaalt u permanent 15% minder! Elke nieuwe titel wordt u immers, bij verschijnen, automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee volgende uitgaven.
+++

The Financial Law Institute (FLI) is a research and teaching unit within the Faculty of Law and Criminology of Ghent University.
In addition to this book series, the FLI has a Working Paper Series, which was launched in 1999 and seeks to promote the dissemination of the research output that is generated by researchers affiliated with the FLI.


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: