Synopsis van het Belgische arbeidsrecht - Collectief arbeidsrecht (zevende editie)

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het collectief arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrijheid, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.

Complementair aan dit deel Collectief arbeidsrecht’ (prijs € 51,50) is ook ‘ Individueel arbeidsrecht’ (prijs € 83) beschikbaar. Wanneer u deze beiden (collectief + individueel) in set aankoopt, betaalt u slechts € 109 i.p.v. € 51,50 + € 83.

Auteur(s):
Johan Peeters, Kim Van den Langenbergh, Anne Van Regenmortel, Alexander De Becker
Editor(s):
Patrick Humblet, Wilfried Rauws, Ria Janvier
boek | verschenen | 7e editie
september 2020 | xvi + 146 blz.

Paperback
€ 51,50


ISBN 9789400008281


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 24,-

Inhoud

In deze uitgave behandelen de auteurs de meest courante topics van het collectief arbeidsrecht, zoals de vakbondsvrijheid, de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, collectieve arbeidsovereenkomsten en staking.
Dit boek bevat geen uitweidingen over zeer specifieke juridische problemen, maar geeft een helikopterzicht. Het aantal voetnoten werd dan ook bewust beperkt. De beknopte bibliografieën die op verschillende plaatsen in het boek werden opgenomen, zijn echter een perfect beginpunt voor verder opzoekwerk.

Complementair aan dit werk ‘Synopsis van het Belgisch arbeidsrecht – Collectief arbeidsrecht’ (prijs € 51,50) is ook het luik Individueel arbeidsrecht prijs € 83) beschikbaar. Wanneer u deze beiden (collectief + individueel) in set aankoopt, betaalt u slechts € 109 i.p.v. € 51,50 + € 83
> Bestel deze set hier.

Inhoudsopgave

Deel I. De vakbondsvrijheid

Hoofdstuk 1. Historisch overzicht (p. 1)

Hoofdstuk 2. De rechtsbronnen van de vakbondsvrijheid (p. 3)

Deel II. De sociale gesprekspartners: structuur en rechtspositie van hun organisaties

Hoofdstuk 1. Vakorganisaties van werknemers (p. 11)

Hoofdstuk 2. Vakorganisaties van werkgevers (p. 21)

Deel III. Vreedzame collectieve arbeidsverhoudingen: het collectief overleg

Hoofdstuk 1. Het collectief overleg: algemeen (p. 23)

Hoofdstuk 2. Het gestructureerd tweeledig overleg (p. 26)

Deel IV. De fondsen voor bestaanszekerheid

Hoofdstuk (p. 113)

Deel V. Collectieve arbeidsconflicten

Hoofdstuk 1. Collectieve arbeidsconflicten: notie en soorten (p. 115)

Hoofdstuk 2. Werkstaking, lock-out en bedrijfsbezetting (p. 116)

Hoofdstuk 3. Het oplossen van collectieve arbeidsconflicten door bemiddeling en verzoening (p. 126)

Hoofdstuk 4. Het reguleren van collectieve conflicten (p. 130)

Hoofdstuk 5. Beslechting van collectieve arbeidsconflicten door de rechter (p. 134)

Hoofdstuk 6. Het stakingsrecht ingeperkt? (p. 138)

Naschrift: het nieuwe normaal? (p. 141)

Ook interessant voor u: