Summer Class: Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten

23 Augustus 2022
Lochristi
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze Summer Class krijgt u vooreerst een praktijkgericht overzicht van de laatste nieuwigheden wat consumentenrecht betreft, in het bijzonder aandacht voor zowel de inwerkingtreding in 2022 van de Omnibusrichtlijn als de modernisering van het consumentenrecht en dit door de implementatie van o.a. Richtlijn (EU) 2019/771 in het Belgisch recht. Vervolgens wordt stilgestaan bij de recente evoluties op het vlak van handelstussenpersonen en distributiecontracten, zoals de wet van 16 februari 2022 inzake de vergoeding van kosten door de principaal.


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen acht afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:
Thema contracten:
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-het-nieuwe-verbintenissenrecht-en-uw-contracten-knipperlichten-die-elke-praktijkjurist-voor-ogen-moet-houden.html
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Thema insolventie:
3. De overdracht van activa (of activiteiten) uit een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-overdracht-van-activa-of-activiteiten-uit-een-onderneming-in-moeilijkheden-in-gerechtelijke-reorganisatie-of-in-faillissement.html
4. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html
Thema vennootschapsrecht:
5. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bestuur-en-bestuurdersaansprakelijkheid-in-vennootschappen.html
6. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-overdracht-van-aandelen-stap-voor-stap-juridische-contractuele-aandachtspunten.html
Thema bouw:
7. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html
8. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-contractuele-aansprakelijkheid-van-aannemer-en-architect-een-overzicht-van-recente-rechtspraak.html
****


Spreker

dr. Stijn Claeys, advocaat-vennoot Racine


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 13u00: broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u45: start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15u15)

Consumentenrecht

1. Algemene principes
• Het ondernemingsbegrip
• De algemene informatieverplichting t.a.v. consumenten (contractueel en precontractueel)
• Bedenktijd en herroepingsrecht (teruggave / terugbetaling)
• Onrechtmatige bedingen
• Misleidende en vergelijkende reclame
• Bewijs
- Bewijswaarde bestelbon, factuur, …
- Bewijslast
2. Specifieke verkopen
• Verkoop op afstand (e-commerce)
• Colportage (verkoop aan de deur)
3. Marketing en marktpraktijken
• Misleidende reclame of prijsaanduiding
• Wedstrijden, kansspelen en loterijen
• De nieuwe omnibus richtlijn en platform economie
4. Handhaving van consumentenrechten
• Nationaal en internationaal
• Gerechtelijk en buitengerechtelijk
• Specifieke technieken (vordering tot staking, collectieve acties, …)

Handelstussenpersonen en distributiecontracten: de laatste evoluties

1. Handelstussenpersonen: wat zijn de laatste relevante ontwikkelingen inzake
• De handelsagent, met in het bijzonder aandacht aan de wet van 16 februari 2022
• De makelaar
• De commissionair
2. Distributieovereenkomsten: aandachtspunten qua concessie en franchising
• Keuze voor het juiste distributie model
• Moet ik mijn contracten aanpassen na de wet van 4 april 2019?
• Precontractuele informatie verplichtingen
• Managen van vastgoed binnen distributienetwerken
• Wat zijn de mogelijkheden nog inzake post-contractuele niet-concurrentie bedingen?
• Welke opportuniteiten biedt de nieuwe groepsvrijstellingsverordening verticale overeenkomsten?

17u15: laatste vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Dinsdag 23 augustus 2022 | Lochristi | 13u00 – 17u15

De Lozen Boer
Lozen Boer 3/5
9080 Lochristi
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 Augustus 2022 - Lochristi

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00