Summer Class: Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak

25 Augustus 2022
Antwerpen
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

In deze Summer Class zal aan de hand van een rechtspraakonderzoek van honderden vonnissen en arresten het aannemingsrecht/bouwrecht worden gereconstrueerd, gaande van basisleerstukken tot meer complexe leerstukken. De mix tussen basis en complexe leerstukken maakt deze opleiding toegankelijk voor iedere specialisatiegraad.
Om het overzicht te bewaren, ligt de focus op het aannemingsrecht sensu stricto (het privaat bouwrecht), i.p.v. overheidsopdrachten of de Woningbouwwet, en meer specifiek op de contractuele aansprakelijkheidsgronden en -regimes van aannemer en architect.


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen acht afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:
Thema contracten:
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-het-nieuwe-verbintenissenrecht-en-uw-contracten-knipperlichten-die-elke-praktijkjurist-voor-ogen-moet-houden.html
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-retail-de-laatste-ontwikkelingen-inzake-consumentenrecht-handelstussenpersonen-en-distributiecontracten.html
Thema insolventie:
3. De overdracht van activa (of activiteiten) uit een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-overdracht-van-activa-of-activiteiten-uit-een-onderneming-in-moeilijkheden-in-gerechtelijke-reorganisatie-of-in-faillissement.html
4. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html
Thema vennootschapsrecht:
5. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bestuur-en-bestuurdersaansprakelijkheid-in-vennootschappen.html
6. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-overdracht-van-aandelen-stap-voor-stap-juridische-contractuele-aandachtspunten.html
Thema bouw:
7. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html
8. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
****


Spreker

Mr. Michael Thielens, Advocaat-vennoot MT Law en vrijwillig wetenschappelijk medewerker KULeuven


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, architecten, bouwpromotoren, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 13u00: broodjesbuffet en registratie van de deelnemers

13u45: start van de uiteenzetting (pauze voorzien rond 15u15)

Wordt behandeld:

• Aansprakelijkheid voor de aanvaarding van de werken
- Verbintenissen en aansprakelijkheden van de architect
1. (Minimale) wettelijke opdracht:
- Inhoud (“volledige” opdracht?)
- Openbare orde
2. Ontwerpfase
- Van voorontwerp tot uitvoeringsdossier
- Uitbesteden van ontwerpverbintenissen: mogelijkheden en beperkingen
- Middelen- of resultaatsverbintenis?
3. Uitvoeringsfase: controleverbintenis
- Leiding
- Controle sensu stricto
- Toezicht?
- Middelen- of resultaatsverbintenis?
4. Advies- en bijstandsverbintenis
- Grondslag
- Voorwerp
- Middelen- of resultaatsverbintenis?
- Verbintenissen en aansprakelijkheden van de aannemer
1. Conforme uitvoering van de werken
- Conform de contractuele documenten, gegeven instructies en gemaakte afspraken
- Conform de regels van de kunst
- Het gebruik van deugdelijke (niet-gebrekkige) materialen
- Middelen- of resultaatsverbintenis?
2. Tijdige uitvoering van de werken
- (On)bepaalde termijn
- Middelen- of resultaatsverbintenis?
3. Informatieverbintenis
- Informatie- , waarschuwings- en weigeringsplicht
- Middelen- of resultaatsverbintenis?

• “Aanvaarding” als keerpunt in de aansprakelijkheidsregimes
- Voorlopige oplevering en inontvangstneming
1. Begrip
2. (Vorm)voorwaarden
3. Gevolgen
- Definitieve oplevering en inontvangstneming
1. Begrip
2. (Vorm)voorwaarden
3. Gevolgen
- Situering van de aanvaarding

• Aansprakelijkheid na de aanvaarding van de werken
A. Aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken
1. Algemeen
2. Toepassingsvoorwaarden
- Aannemingsovereenkomst
- Gebrek
- Verborgen en ernstig karakter
- Fout
3. Waarborg – en proceduretermijn
B. Aansprakelijkheid voor stabiliteitsbedreigende gebreken
1. Algemeen
2. Toepassingsvoorwaarden
- Aannemingsovereenkomst
- Gebouw of groot werk van onroerende aard
- Stabiliteitsbedreigend karakter
- Fout
3. Eén enkele (waarborg- en procedure) termijn
C. Lichte verborgen vs. stabiliteitsbedreigende gebreken?

17u15: laatste vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Donderdag 25 augustus 2022 | Antwerpen | 13u00 – 17u15

Salons Van Edel
Terbekehofdreef 13
2610 Wilrijk
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
BIV: erkenning in aanvraag
Orde van architecten: erkenning in aanvraag
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

25 Augustus 2022 - Antwerpen

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00