Successieplanning in de praktijk

Is bij mij alles goed geregeld? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik huw, kinderen krijg, een huis koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als er me iets overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een helder antwoord. Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.

- Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven
- Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden verduidelijken
- Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals

We spraken Dieter Bossuyt en Veerle Wanzeele, twee van de auteurs die experts zijn in dit vakgebied, naar aanleiding van deze publicatie. Lees de volledige bijdrage: https://intersentia.be/nl/auteurs-aan-het-woord-successieplanning-in-de-praktijk


Auteur(s):
Dieter Bossuyt, Kristof Delobelle, Stef Mannaerts, Veerle Wanzeele
boek | verschenen | 1e editie
april 2022 | xiv + 270 blz.

Paperback
€ 72,-


ISBN 9789400014664


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 37,-

Inhoud

Is bij mij alles goed geregeld? Wat gebeurt er met mijn vermogen als ik huw, kinderen krijg, een huis koop, een onderneming heb, met pensioen ga of sterf? Hoe bescherm ik wie en wat me lief is als er me iets overkomt? Op deze en andere vragen - die iedereen zich zou moeten stellen - geven de auteurs een helder antwoord. Juridisch en fiscaal correct, helder en voor iedereen begrijpelijk.

- Met talloze voorbeelden uit het dagelijks leven
- Geïllustreerd met schema’s die de juridische wetmatigheden verduidelijken
- Geschreven door experts voor studenten en fiscale professionals


Over de auteurs

Dieter Bossuyt is vennoot van Lemon Consult en gecertificeerd belastingadviseur. Hij is gastdocent in het postgraduaat Vermogens- en successieplanning aan de Vives Brugge Business School.

Kristof Delobelle is vennoot van Lemon Consult. Hij begeleidt ruim 25 jaar families bij hun fiscale en familiale planning. Hij is de bezieler van het opleidingstraject ‘Successieplanning in de praktijk’ waarin hij accountants, bankiers en verzekeringsmakelaars praktijkgericht opleidt op vlak van pensioen- en successieplanning.

Stef Mannaerts is expert fiscale en familiale planning bij Lemon Consult lector-onderzoeker aan UCLL. Hij doceert economische vakken (Financial Planning, Cost- en Management Accounting en Beleggen) en richt zich met zijn onderzoek voornamelijk op bedrijfsovernames.

Veerle Wanzeele is verantwoordelijk voor de richting Financiën & Verzekeringen aan HoWest, waar ze de pijler Financial Planning uitbouwde. Ze doceert er Successie- en vermogensplanning en Verzekeringen.

***
Opleiding in 7 namiddagen: Successieplanning in de praktijk

Twee maal per jaar, in het voorjaar en najaar, organiseert LemonConsult een grondige opleiding successieplanning, gericht naar professionelen die hun klant beter willen adviseren. De opleiding start bij de basis, zodat iedereen kan volgen en bouwt op naar concreet bruikbare adviezen.

De focus ligt op de praktijk en niet op wetteksten, met voorbeeld cases van dagelijkse situaties en bijhorende modellen van huwelijkscontracten, testamenten en schenkingsclausules die een oplossing kunnen bieden.

De opleiding komt in aanmerking voor 21 uur permanente vorming bij het ITAA en voor 6 punten bij het FSMA (verzekeringen – accreditatienummer 500173A).

Inschrijven kan via LemonConsult: https://lemonconsult.be/opleiding-successieplanning/

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

HOOFDSTUK 1. INLEIDING (p. 1)

HOOFDSTUK 2. ANALYSE (p. 19)

HOOFDSTUK 3. PLANNINGSTECHNIEKEN (p. 101)

HOOFDSTUK 4. CASES (p. 217)

BIJLAGE (p. 267)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
HOOFDSTUK 1. INLEIDING (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Beslissingsboom
261.78 kB
Ppts H1-3
7.29 MB
Elektronische oefeningen