Strafrecht in de onderneming (3e editie)

Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.


Editor(s):
Patrick Waeterinckx, Filiep Deruyck, Filip Van Volsem
boek | verschenen | 3e editie
april 2016 | xxxii + 872 blz.

Paperback
€ 87,50 € 125,-


ISBN 9789400003217

Inhoud

Dit boek benadert het straf- en het strafprocesrecht praktisch vanuit het standpunt van de ondernemer. Voor veel ondernemers is het strafrecht als ondernemersrisico nog steeds een grote onbekende. Nochtans wijst de actualiteit erop dat de strafrechtelijke risico’s voor de ondernemer niet verwaarloosbaar zijn.

Het strafrecht krijgt geenszins de plaats die het verdient in het risk management van de meeste ondernemingen. Nochtans is dit een risico dat – om in risk-managementtermen te blijven – alleen al qua omvang (dus ongeacht de frequentie ervan) verdient om mee te worden opgenomen in het beleid. Net zoals dit ook met andere risico’s het geval is, moeten de ondernemer en bepaalde van zijn raadgevers (advocaten, bedrijfsjuristen, revisoren, consulenten enz.) dit risico grondig inschatten en analyseren. Dit laat de ondernemer toe een beleid te formuleren dat adequaat met deze risico’s (strafrechtelijke verantwoordelijkheid, fraude, gerechtelijke onderzoeken enz.) omgaat.

Vandaar dat dit boek zich in de eerste plaats richt tot bedrijfsleiders, risk managers, bedrijfsjuristen, interne en externe auditdiensten enz. die wensen te remediëren aan de “strafrechtelijke” kwetsbaarheid van hun onderneming. Kortom tot die personen, zowel binnen als buiten de onderneming, aan wie wordt gevraagd de risico’s tijdig te detecteren, te rapporteren en te beheersen, of die als eerste in de vuurlinie staan indien zich toch een crisis voordoet.

Met een voorwoord van Marc Taeymans, ondervoorzitter Instituut voor Bedrijfsjuristen.

Auteurs: Stijn De Meulenaer, Kristel De Schepper, Daniel De Wolf, Filiep Deruyck, Hanne Huysmans, Joris Lambrechts, Evert Jan Lammers, Arnaud Lecocq, Joachim Meese, Tom Messiaen, Sophie Romaniello, Michel Rozie, Kristof Salomez, Bart Spriet, Hans Van Bavel, Eric Van Dooren, Axelle Van den Broeck, Koen Vanderheyden, Filip Van Volsem, Stijn Verbeke en Patrick Waeterinckx.

Inhoudsopgave

DEEL 1. CONTROLE EN ONDERZOEK

Het opsporings- en gerechtelijk onderzoek (p. 1)

Fiscale strafprocedure (focus: WIB92 en WBTW) (p. 61)

Het toezicht en de opsporing door de sociale inspectiediensten (p. 115)

Toezicht op het milieustrafrecht (p. 155)

DEEL 2. STRAFRECHTELIJKE VERANTWOORDELIJKHEID VAN EN BINNEN DE ONDERNEMING (BESTUURDERS, BEDRIJFSLEIDERS EN RECHTSPERSONEN)

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de natuurlijke personen (p. 171)

De strafrechtelijke verantwoordelijkheid van de rechtspersoon (p. 187)

DEEL 3. RISICO'S EN TRANSPARANTIE

Risicobeheer in verband met strafrechtelijke risico's (p. 249)

Delegatie van bevoegdheden (p. 313)

Antiwitwasreglementering (p. 341)

DEEL 4. DE MISDRIJVEN

Gemeen strafrecht (p. 391)

De bijzondere strafwetten (p. 451)

DEEL 5. SANCTIES

Beroepsverbod (KB nr. 22 van 24 oktober 1934) (p. 773)

De bijzondere verbeurdverklaring (p. 791)

Specifieke sancties voor de rechtspersoon (p. 865)

Ook interessant voor u: