Strafrecht en seksualiteit

Dit boek behandelt de strafrechtelijke normering van gedragingen die verband houden met de menselijke seksualiteitsbeleving. Het geeft een gestructureerd overzicht van de ontwikkeling en de vigerende inhoud van het Belgisch seksueel strafrecht.
Auteur(s):
Liesbet Stevens
boek | verschenen | 1e editie
september 2002 | 601 blz.

Paperback
€ 101,50 € 145,-


ISBN 9789050952361

Inhoud

Onderwerpen als pedofilie, incest, seksuele meerderjarigheid, sado-masochisme, parenclubs, live seks shows en naaktstranden lokken tegenwoordig moeiteloos verhitte discussies uit. Het strafrechtelijk kader met betrekking tot dergelijke thema’s is niet altijd even overzichtelijk.


Dit boek behandelt de strafrechtelijke normering van gedragingen die verband houden met de menselijke seksualiteitsbeleving. Het geeft een gestructureerd overzicht van de ontwikkeling en de vigerende inhoud van het Belgisch seksueel strafrecht. Daarbij wordt telkens ingegaan op de vraag waarom de wetgever er op een bepaald ogenblik toe besluit om in deze materie tot een criminalisering of decriminalisering over te gaan. Het resultaat is een studie bestaande uit vijf delen: vier delen die overeenkomen met in de tijd afgebakende periodes waarin telkens de strafbaarstellingen inzake aanranding van de eerbaarheid, verkrachting, ontucht, prostitutie, seksreclame, zedenschennis en overspel aan bod komen, en een vijfde deel met een algemeen besluit waarin enkele toekomstperspectieven aangegeven worden.

Inhoudsopgave

Inleiding en probleemstelling (p. 1)

Liesbet Stevens

Deel 1. Seksueel strafrecht anno 1867 Morele bescherming van het gezin

Hoofdstuk 1. Voorgeschiedenis (p. 15)

Hoofdstuk 2. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (p. 27)

Hoofdstuk 3. Prostitutie of bederf van de jeugd (p. 75)

Hoofdstuk 4. Openbare schennis van de goede zeden (p. 103)

Hoofdstuk 5. Overspel (p. 125)

Hoofdstuk 6. Samenvattende conclusies (p. 137)

Deel 2. Honderd jaar criminalisering in het seksueel strafrecht De strijd tegen moreel verval

Hoofdstuk 1. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (p. 151)

Hoofdstuk 2. Bederf van de jeugd en prostitutie (p. 197)

Hoofdstuk 3. Openbare schennis van de goede zeden (p. 261)

Hoofdstuk 4. Overspel (p. 351)

Hoofdstuk 5. Samenvattende conclusies (p. 355)

Deel 3. Emancipatie van de menselijke seksualiteitsbeleving

Hoofdstuk 1. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (p. 377)

Hoofdstuk 2. Bederf van de jeugd en prostitutie (p. 391)

Hoofdstuk 3. Openbare schennis van de goede zeden (p. 401)

Hoofdstuk 4. Overspel (p. 417)

Hoofdstuk 5. Samenvattende conclusies (p. 425)

Deel 4. Het actueel seksueel strafrecht

Hoofdstuk 1. Aanranding van de eerbaarheid en verkrachting (p. 435)

Hoofdstuk 2. Bederf van de jeugd en prostitutie (p. 493)

Hoofdstuk 3. Openbare schennis van de goede zeden (p. 537)

Hoofdstuk 4. Samenvattende conclusies (p. 553)

Deel 5. Algemeen besluit

Algemeen besluit (p. 569)

Bibliografie (p. 585)

Zaakregister (p. 597)

Ook interessant voor u: