Strafbare overheden

Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring. De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad.
Auteur(s):
Chantal Kuypers
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
35
boek | verschenen | 1e editie
mei 2001 | 635 blz.

Paperback
€ 150,-


ISBN 9789050951838


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Dit boek is het resultaat van een onderzoek naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring.
De concrete aanleiding voor deze studie is de rechtspraak van de Hoge Raad. Volgens deze jurisprudentie genieten overheden in bepaalde gevallen een strafrechtelijke immuniteit.
Zo heeft de Hoge Raad geoordeeld dat de Staat der Nederlanden voor zijn handelingen niet strafrechtelijk verantwoordelijk is en daarom niet kan worden vervolgd (Volkel).
Daarnaast zijn ook de centrale overheden en hun leidinggevende functionarissen van de werking van het strafrecht uitgesloten, zij het onder de voorwaarde dat het gepleegde delict moet zijn begaan bij de behartiging van een exclusieve wettelijke bestuurstaak
Hoewel de strafbaarheid van overheden niet slechts betekenis heeft voor milieudelicten, is deze problematiek voor het milieustrafrecht van groot belang.
Juist in het milieurecht, waar overheden zelf vorm en inhoud geven aan regelgeving enerzijds en handhaving anderzijds, is de vraag gerechtvaardigd of deze overheden strafrechtelijk ter verantwoording kunnen worden geroepen wanneer zij zelf de milieuregelgeving met de voeten treden.

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks