Strafbare deelneming

Dit boek geeft een beschrijving en analyse van het algemene leerstuk van de strafbare deelneming in het Belgische strafrecht.

Auteur(s):
Jan Vanheule
boek | verschenen | 1e editie
september 2010 | xliii + 1050 blz.

Hardback
€ 126,- € 180,-


ISBN 9789400000872

Inhoud

Dit boek geeft een beschrijving en analyse van het algemene leerstuk van de strafbare deelneming in het Belgische strafrecht.
In het eerste deel worden de totstandkoming, de oorspronkelijke ratio en het toepassingsgebied van de wettelijke deelnemingsbepalingen besproken. Het tweede deel bevat een analyse van het Belgische deelnemingsstelsel. Daarbij worden de voorwaarden voor de strafbaarheid van de deelneming in hun onderlinge samenhang behandeld en wordt het systeem van straftoemeting uiteengezet. In het derde deel staan de wilsovereenstemming en het deelnemingsopzet centraal. Vervolgens passeren in het vierde deel de verschillende deelnemingsvormen de revue. In het vijfde deel wordt de verhouding onderzocht tussen het leerstuk van de strafbare deelneming en de strafrechtelijke toerekening van een in rechtspersoonsverband gepleegd misdrijf. Het boek wordt afgesloten met een voorstel van een wettelijke deelnemingsregeling de lege ferenda.
Het boek biedt de rechtspracticus een vrijwel exhaustieve stand van de rechtspraak en rechtsleer m.b.t. het leerstuk van de strafbare deelneming. Het uitgebreide trefwoordenregister en de kruisverwijzingen maken het boek zeer toegankelijk.
Jan Vanheule is doctor in de rechten (K.U.Leuven, 2009). Hij is houder van een diploma in de Aanvullende Studies van Fiscaliteit (K.U.Leuven, 1998) en volgde een postacademische opleiding milieurecht (HIVA-K.U.Leuven, 1998). Vanaf augustus 2010 is hij advocaat aan de Balie van Brussel bij het advocatenkantoor Eubelius. Ook is hij vrijwillig medewerker aan het Instituut voor Strafrecht van de K.U.Leuven.

“Eindelijk krijgt de Belgische jurist een betrouwbare gids voor het juridische labyrint van de strafbare deelneming” Steven van Overbeke in RW jrg. 75 nr. 3

Inhoud

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: