Spoorvervoer (derde editie)

Dit handboek behandelt het goederenvervoer per spoor vanuit theoretisch en een praktisch standpunt. Talrijke gedetailleerd uitgewerkte voorbeelden maken het boek uitermate geschikt voor studenten en logistiek medewerkers in opleiding.

Met voorwoord van Vicepremier en Minister van Mobiliteit Georges Gilkinet.

LEES MEER
- Het Europees jaar van de Spoorwegen: Auteurs aan het woord: Het spoor. Nu meer dan ooit.
- Interview van Jerom Rozendaal van RailTech.be: Handboek Spoorvervoer moet bijdragen aan modal shift


Auteur(s):
Filip Aerts, Yvan Smets, Jochen Maes
Reeks:
Logistieke handboeken
Volume:
boek | verschenen | 3e editie
september 2021 | xx + 348 blz.

Paperback
€ 60,-


ISBN 9789400013568


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

De ambities van de federale en de Europese overheid zijn duidelijk: inzetten op groene vervoersmodi zoals het spoor moet de komende decennia bijdragen aan een sterke reductie van de broeikasgasemissies in de EU.

In Spoorvervoer introduceren de auteurs de lezer in de fascinerende wereld van het goederenvervoer per spoor. Ze gaan van start met een korte geschiedenis van het spoorvervoer en een algemene situering van het spoor in België, Nederland en Luxemburg, maar ook binnen de Europese Unie en daarbuiten. Vervolgens plaatsen ze de internationale COTIF- en CIM-regelgeving centraal, die ook de basis vormt voor het binnenlands vervoer. De verschillende aansprakelijkheidsregels in deze sector worden grondig besproken.

De technische aspecten van het goederenvervoer per spoor worden rijkelijk geïllustreerd. Welke types van rollend materieel zijn er op de markt, hoe worden ze ingezet, hoe is de complexe internationale regelgeving over het goederenmaterieel opgebouwd en welke evoluties zijn er in de komende jaren te verwachten? Een samenvatting van de essentiële definities in de spoorinfrastructuur en een uiteenzetting van de regelgeving over het vervoer van gevaarlijke goederen (RID) ronden dit deel af.

Afsluiten doen de auteurs met de prijsvorming van het goederenvervoer per spoor en het verloop van een spoorzending, zowel in het conventioneel als het gecombineerd vervoer. Hierbij is er ook aandacht voor de afhandeling van de vervoersdocumenten.

Dit boek is uitstekend geschikt voor studenten in logistieke opleidingen en professionals actief in het werkveld. De heldere theoretische toelichting, de vele toepassingen en de oefeningen zorgen voor een vlotte en volledige oriëntering in het werkveld.

Filip Aerts is lector spoorvervoer aan de Karel de Grote Hogeschool.

Yvan Smets is sedert 1994 als ingenieur werkzaam binnen de Belgische spoorgroep in de domeinen goederen, exploitatie en veiligheid.

Jochen Maes spitst zich als consultant transportbeleid bij Ecorys toe op strategische vraagstukken rond duurzaam transport. Hij promoveerde in 2017 aan de Universiteit Antwerpen tot doctor in de Toegepaste Economische Wetenschappen met een proefschrift over duurzaam stedelijk vrachtvervoer per cargofiets.

Inhoudsopgave

Inhoudstafel (p. 0)

Hoofdstuk 1. Beknopte geschiedenis van het spoorvervoer (p. 1)

Hoofdstuk 2. Algemene situatie van het spoorvervoer (p. 43)

Hoofdstuk 3. Situatie van het spoorvervoer in de benelux (p. 79)

Hoofdstuk 4. Internationale organisaties in verband met spoorvervoer (p. 121)

Hoofdstuk 5. Nationale en internationale organisatie en exploitatie van het goederenvervoer (p. 141)

Hoofdstuk 6. Technische aspecten van het spoorvervoer (p. 189)

Hoofdstuk 7. Juridisch kader (p. 269)

Hoofdstuk 8. Aansprakelijkheidsregels in het spoorvervoer (p. 279)

Hoofdstuk 9. Prijsvorming bij spoorwegondernemingen (p. 297)

Hoofdstuk 10. Afleveringstermijnen en documenten (p. 321)

Bibliografie (p. 345)

Nuttige websites (p. 347)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Hoofdstuk 1. Beknopte geschiedenis van het spoorvervoer (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met hogeronderwijs@intersentia.be.


Over de reeks

Logistieke handboeken

Deze reeks bevat uitgaven in het logistiek management.

Praktijkgerichte handboeken
Onderbouwd met cases en oefenmateriaal
Foto’s en beeldmateriaal in full colour


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: