Sponsoringcontracten

15 Oktober 2019
Brussel
€ 240,79 (incl. BTW)

Tijdens dit seminarie gaan de sprekers dieper in op zowel de contractuele, intellectuele-eigendomsrechtelijke als persoonlijkheidsrechtelijke aspecten van sponsoring. Aan de hand van diverse praktijkvoorbeelden worden daarbij zowel de juridische opbouw van het sponsoringcontract als de praktische implicaties ervan toegelicht, met aandacht voor diverse nuttige modelclausules.

Vragen die o.a. aan bod komen:
- Welke contractuele bepalingen nemen partijen best op in hun sponsoringcontract en waarom?
- Met welke dwingende beperkingen houden partijen bij het redigeren van sponsoringcontracten best rekening?
- Wat is de invloed van het gebruik van doping en andere imagoschade op de sponsoringrelatie?
- Wat is de impact van (sport)reglementen op de sponsoringrelatie?
- Waarin verschillen naam- en mediasponsoringcontracten van de ‘klassieke’ sponsoringcontracten?
- Wat is het nut van intellectuele-eigendomsrechtelijke bescherming in sponsoringrelaties?
- Mag ik als gesponsorde zomaar het gebruik van de rechten op naam, afbeelding en stem (persoonlijkheidsrechten) van mijn deelnemers, leden, bezoekers, … aan de sponsor toestaan?
- In hoeverre kan de gesponsorde het gebruik van persoonlijkheidsrechten die betrekking hebben op het sponsoringobject herroepen?
- Bieden persoonlijkheidsrechten afdoende bescherming tegen ambushing?


SPREKERS
Marc Taeymans, erkend bedrijfsjurist en bemiddelaar, praktijklector KU Leuven en lector ‘Law4Events’ Thomas Moore Hogeschool
Joost Vynckier, advocaat Baker McKenzie
Tom De Coster, advocaat Linklaters
Dorien Taeymans, advocaat Liedekerke Wolters Waelbroeck Kirkpatrick


DOELGROEP
Advocaten, bedrijfsjuristen, bemiddelaars, marketingmanagers, sportmakelaars, sport- en culturele organisaties, organisatoren van evenementen en iedereen die met deze materie in contact komt.

Programma

12u45 Onthaal met broodjes

13u30 Inleiding door de Voorzitter
Marc Taeymans

13u50 Sponsoringcontracten: do’s-and-don’ts incl. modelclausules
Joost Vynckier

14u45 IP en sponsoring
Tom De Coster

15u30 Koffiepauze

15u50 Persoonlijkheidsrechten en sponsoring
Dorien Taeymans

16u35 Vragenronde

17u00 Afsluiting

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

dinsdag 15 oktober 2019
Residence Palace
Wetstraat 155
1040 Brussel
Route


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 punten
IBJ: erkend voor 3 punten


PRIJS

199 euro excl. btw

De prijs is incl. documentatiemap, koffie-en lunchpauze.

Tijdens de studienamiddag kunt u ter plaatse het boek Sponsoringcontracten en het boek Ambush Marketing aan 25% korting aankopen.


**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

15 Oktober 2019 - Brussel

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00