Socialezekerheidsrecht toegepast (zesde editie)

Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen en beroepsziekteverzekeringen,
de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebijstandregelingen.

- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht.
- Met tal van praktijkgerichte voorbeelden.
- Met online oefeningen voor studenten.
Auteur(s):
Dirk Heylen, Christiaan Mertens, Koenraad Timmerman, Werner Wynants, Ivan Verbeeck
Reeks:
Toegepast
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
september 2020 | xxv + 385 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400010338


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 30,-

Inhoud

Na een beschrijving van de structuur, het toepassingsgebied en de financiering van de sociale zekerheid, komen de verschillende takken aan bod, zoals de arbeidsongevallen- en beroepsziekteverzekeringen, de ziekteverzekering, de gezinsbijslag, de werkloosheidsverzekering, het wettelijk en aanvullend pensioen en de socialebij tandregelingen.

- Praktisch overzicht van het socialezekerheidsrecht.
- Met tal van praktijkgerichte voorbeelden.
- Met online oefeningen voor studenten.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Socialezekerheidsrecht (p. 1)

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 49)

Hoofdstuk 3. Professionele risico's (p. 107)

Hoofdstuk 4. Werkloosheid en arbeidsvoorziening (p. 163)

Hoofdstuk 5. SWT (p. 231)

Hoofdstuk 6. Gezinsbijslag en groeipakket (p. 247)

Hoofdstuk 7. Pensioenen (p. 303)

Hoofdstuk 8. Aanvullende pensioenen (p. 325)

Hoofdstuk 9. Sociale bijstand (p. 341)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudstafel (p. 0)
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Hoofdstuk 1. Socialezekerheidsrecht (p. 1)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Inge Verbeeck (i.verbeeck@intersentia.be).


Socialezekerheidsrecht toegepast - Alle Powerpoints
17.46 MB
PPT H1 - Socialezekerheidsrecht
3.19 MB
PPT H2 - Ziekte- en invaliditeitsverzekering
2.68 MB
PPT H3 - Professionele risico's
2.66 MB
PPT H4 - Werkloosheid en arbeidsvoorziening
2.67 MB
PPT H5 - SWT
2.69 MB
PPT H6 - Gezinsbijslag
2.87 MB
PPT H7 - Pensioenen
2.64 MB
PPT H8 - Aanvullende pensioenen
2.67 MB
PPT H9 - Sociale bijstand
2.76 MB
Handleiding toegang online oefeningen
1.3 MB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

Toegepast

Praktijkgerichte studieboeken
Uiteenlopende vakgebieden
Met oefeningen en praktijkvoorbeelden

Meer over deze reeks