Sociale psychologie vandaag

Hoe denken we over onszelf en anderen, en hoe denken we over wat anderen over ons denken? En hoe gedragen we ons daarnaar? Sociale psychologie probeert ons denken, voelen en gedrag te verklaren vanuit onze interacties met mensen, individueel en in groep.
Auteur(s):
Rudy Schellaert
boek | verschenen | 1e editie
maart 2015 | viii + 324 blz.

Paperback
€ 45,-


ISBN 9789400006096


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Hoe denken we over onszelf en anderen, en hoe denken we over wat anderen over ons denken? En hoe gedragen we ons daarnaar? De sociale psychologie probeert hierop antwoorden te geven door ons gedrag, denken en voelen te verklaren vanuit onze interacties met mensen, zowel individueel als in groep.

Dit boek biedt een overzicht van fascinerende denkstrategieën die we dagelijks gebruiken om ons staande te houden in wisselende sociale omstandigheden. Zowel de klassieke experimenten uit de sociale psychologie als nieuwe inzichten zijn erin opgenomen. We richten ons tot lezers die nauwelijks vertrouwd zijn met sociale psychologie. Dit kunnen studenten zijn, maar ook mensen die een sociaal beroep uitoefenen en zich in de materie willen verdiepen, of toevallige lezers die hun psychologische kennis willen verruimen.

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Inleiding (p. 1)

Hoofdstuk I. Sociale cognities (p. 5)

Hoofdstuk II. Attributie (p. 45)

Hoofdstuk III. Sociale beïnvloeding (p. 67)

Hoofdstuk IV. Hulpverlenen (p. 107)

Hoofdstuk V. Spiegelneuronen (p. 143)

Hoofdstuk VI. In groep (p. 167)

Hoofdstuk VII. Stereotypen (p. 203)

Hoofdstuk VIII. Attitudes (p. 231)

Hoofdstuk IX. Aantrekking en affiliatie (p. 247)

Hoofdstuk X. Collectieve intelligentie (p. 281)

Hoofdstuk XI. Brein (p. 295)

Eindnoten (p. 299)

Bronnen (p. 307)

Trefwoordenregister (p. 319)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bronnen (p. 307)
Trefwoordenregister (p. 319)

Ook interessant voor u: