Sociale media

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Hoewel de sociale media vele voordelen bieden, bleven inbreuken en misbruiken niet uit. De snelheid en dominantie waarmee sociale media hoe langer hoe meer ons internetgebruik sturen, roepen een brede waaier van juridische vragen op.
Editor(s):
Peggy Valcke, Pieter Jan Valgaeren, Eva Lievens
boek | verschenen | 1e editie
juni 2013 | xvi + 286 blz.

Paperback
€ 86,-


ISBN 9789400003705


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Sociale media zijn alomtegenwoordig. Zowel in onze persoonlijke levenssfeer als op het werk, in familiale context of in onze hoedanigheid van consument zijn ze niet meer weg te denken. Door de democratische toegang tot sociale media, waarvoor men enkel een e-mailadres en een beperkte computerkennis nodig heeft, zijn sociale media uitgegroeid tot de grootste hype van het begin van deze eeuw. Hoewel de sociale media vele voordelen bieden, bleven inbreuken en misbruiken niet uit. De snelheid en dominantie waarmee sociale media hoe langer hoe meer ons internetgebruik sturen, roepen een brede waaier van juridische vragen op.

Ouders stellen zich vragen over het socialemediagebruik van hun kinderen, consumenten over hun vrijheid en privacy, overheden over de gevaren van het circuleren van zoveel persoonsgegevens. Bedrijven onderzoeken de invloed van sociale media op hun klantenrelaties, op hun naam en reputatie. Ondernemers worstelen evenzeer met de bescherming van hun intellectuele eigendommen en zijn bovendien genoodzaakt positie in te nemen ten opzichte van het gebruik van sociale media door en voor hun werknemers. Regulatoren van hun kant zien nieuwe platformen ontstaan voor (kans)spelen, marketeers en headhunters daarentegen specialiseren zich in het gebruik ervan om zo direct mogelijk gebruikers te kunnen aanspreken.

Dit boek laat onderzoekers en praktijkjuristen aan het woord, die vanuit het bestaande wettelijke kader en actuele rechtspraak dieper op deze vragen ingaan. Rekening houdend met de snelle ontwikkelingen, worden instrumenten aangereikt om risico’s in kaart te brengen, misbruiken te voorkomen en inbreuken tegen te gaan.

Het boek wordt ingeleid door Peggy Valcke, Eva Lievens en Pieter Jan Valgaeren en bevat de volgende bijdragen:
Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u nog een privéleven? (Hans Graux)
Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief (Eva Lievens)
Identiteitsdiefstal via sociale media (Ruben Roex)
Onrechtmatige handelingen op sociale netwerken: wie is nu eigenlijk aansprakelijk? (Geert Somers en Laurens Nauwelaerts)
Sociale media en arbeidsrecht: een praktische leidraad voor socialemediarichtlijnen (Julie Rousseau en Isabel Plets)
Sociale media en de (kandidaat-)werknemer (Stef Feyen en Jochem Martens)
Sociale media: een nieuwe speeltuin voor kansspelen? (Pieter Jan Valgaeren)
Sociale media & brand management: een haat-liefdeverhouding (Benoit Van Asbroeck en Raf Schoefs)
Auteursrechten en sociale media: hoeveel vrienden heeft Mr. Copyright? (Willem-Jan Cosemans)

Inhoudsopgave

Privacybescherming op sociale netwerken: heeft u nog een privéleven? (p. 1)

Hans Graux

Risico’s voor jongeren op sociale netwerken bekeken vanuit juridisch perspectief (p. 29)

Eva Lievens

Identiteitsdiefstal via sociale media. Een juridische benadering van een maatschappelijk fenomeen (p. 67)

Ruben Roex

Onrechtmatige handelingen op sociale netwerken: wie is nu eigenlijk aansprakelijk? (p. 91)

Geert Somers, Laurens Nauwelaerts

Sociale media en arbeidsrecht. Een praktische leidraad voor socialesocialemediarichtlijnen (p. 119)

Julie Rousseau, Isabel Plets

Sociale media en de (kandidaat-)werknemer (p. 157)

Stef Feyen, Jochem Martens

Sociale media: een nieuwe speeltuin voor kansspelen? (p. 199)

Pieter Jan Valgaeren

Sociale media & brand management: een haat-liefdeverhouding (p. 217)

Benoit Van Asbroeck, Raf Schoefs

Auteursrechten en sociale media: hoeveel vrienden heeft Mr. Copyright? (p. 247)

Willem-Jan Cosemans