Sociaal recht in essentie (zesde editie)

Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Ze bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten.

Auteur(s):
Dirk Heylen, Ivo Verreyt
Reeks:
In essentie
Volume:
boek | verschenen | 6e editie
augustus 2018 | xxxvi + 512 blz.

Paperback
€ 49,-


ISBN 9789400009325


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 35,-

Inhoud

Het Belgisch sociaal recht is een uitgebreid kluwen van diverse regelgevingen op verschillende niveaus. Het bevat zo veel regels en uitzonderingen dat men snel de weg dreigt kwijt te raken. Dit handboek vormt een gids voor wie een volledig overzicht wenst, maar biedt tegelijkertijd ook voldoende diepgang voor wie meer wil weten. Het bespreekt op overzichtelijke wijze de essentie van het sociaal recht. De auteurs blijven stilstaan bij de belangrijkste topics, zonder zich te verliezen in al te verregaande details.

Het boek bestaat uit vijf delen. Na een eerste algemeen deel wordt in het tweede deel uitgebreid stilgestaan bij de Arbeidsovereenkomstenwet (aangaan van de overeenkomst, rechten en plichten van de partijen, schorsing en einde van de overeenkomst). Daarnaast komen ook de belangrijkste bepalingen van de Arbeidswet, de Feestdagenwet, de Loonbeschermingswet, de Uitzendarbeidswet, de Arbeidsreglementenwet en de jaarlijkse vakantie aan bod. In het derde deel wordt eerst een globaal overzicht gegeven van de sociale zekerheid in België. In het vierde deel komt dan het statuut van de zelfstandige ter sprake. Ten slotte gaan de auteurs in een vijfde deel nog in op de oplossing van sociale geschillen.

Sociaal recht in essentie is een algemeen inleidend werk, specifiek gericht op hogeschoolstudenten, maar dankzij de totaalbenadering is het boek ook zeer toegankelijk voor andere gebruikers. Aan de hand van concrete en duidelijke voorbeelden worden de meest ingewikkelde materies aanschouwelijk voorgesteld.

Docenten die dit handboek verplicht voorschrijven aan hun studenten, bieden wij aanvullend les- en oefenmateriaal. Via www.intersentia.be kunnen zij contact opnemen met de uitgeverij om toegang te krijgen tot het elektronische oefenpakket. Met behulp van ons digitale leerplatform kunnen docenten hun studenten de materie op een interactieve manier laten inoefenen.

Hoofdstukken

Inhoud (p. 0)

Deel 1. Inleiding

Hoofdstuk 1. Wat is 'sociale wetgeving' eigenlijk? (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bronnen van sociale wetgeving (p. 9)

Deel 2. Arbeidsrecht

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 (p. 19)

Hoofdstuk 2. Inhoud van de arbeidsovereenkomst (p. 43)

Hoofdstuk 3. Uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 55)

Hoofdstuk 4. Schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst (p. 69)

Hoofdstuk 5. Jaarlijkse vakantie (p. 109)

Hoofdstuk 6. Einde van de arbeidsovereenkomst (p. 133)

Hoofdstuk 7. De reglementering van de arbeid (p. 185)

Deel 3. Socialezekerheidsrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding tot de sociale zekerheid (p. 239)

Hoofdstuk 2. Ziekte- en invaliditeitsverzekering (p. 259)

Hoofdstuk 3. Gezinsbijslag (p. 287)

Hoofdstuk 4. Arbeidsongevallen en beroepsziekten (p. 315)

Hoofdstuk 5. Werkloosheid en SWT (p. 345)

Hoofdstuk 6. Pensioenen (p. 405)

Hoofdstuk 7. Sociale bijstand (p. 429)

Deel 4. Het sociaal statuut van de zelfstandigen

Hoofdstuk 1. Inleiding (p. 455)

Hoofdstuk 2. Sociale verzekering en organisatie (p. 457)

Hoofdstuk 3. Toepassingsgebied van de reglementering (p. 459)

Hoofdstuk 4. Verplichtingen van de zelfstandigen (p. 467)

Hoofdstuk 5. Socialezekerheidsprestaties (p. 473)

Deel 5. Handhaving en oplossing van geschillen

Hoofdstuk 1. Sociale-inspectiediensten (p. 487)

Hoofdstuk 2. De gerechtelijke organisatie en de arbeidsgerechten (p. 501)

Trefwoordenregister (p. 509)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Er zijn geen actualiseringen beschikbaar voor dit boek

Lesmateriaal

Bij deze uitgave is bijkomend les- en oefenmateriaal voor docenten beschikbaar. Voor meer informatie over het gebruik van dit materiaal kunt u hier terecht of kunt u contact opnemen met Iris Ruts (i.ruts@intersentia.be).


PPT Deel 1
663.54 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 1)
683.39 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 2)
676.42 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 3)
669.34 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 4)
722.83 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 5)
697.64 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 6)
723.73 kB
PPT Deel 2 (Hoofdstuk 7)
774.23 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 1)
1.02 MB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 2)
715.43 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 3)
705.69 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 4)
714.14 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 5)
728.27 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 6)
689.84 kB
PPT Deel 3 (Hoofdstuk 7)
691.98 kB
PPT Deel 4
665.31 kB
PPT Deel 5
663.6 kB
Elektronische oefeningen

Over de reeks

In essentie

De reeks In essentie omvat inleidende studieboeken over uiteenlopende vakgebieden.
Deze boeken worden gekenmerkt door hun beknopte en duidelijke structuur. Het zijn uitgaven die op een didactische manier de student de basiskennis van een bepaald vakgebied bijbrengen.

Meer over deze reeks