Smart contracts

Deze uitgave biedt juridische professionals een kritisch inzicht in een van de potentieel meest disruptieve toepassingen van dit decennium. Het gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contracts, op de impact op het financieel recht, het vennootschapsrecht, het verzekeringsrecht, het auteursrecht, het consumentenrecht en het notariaat en op de gevolgen voor het internationaal privaatrecht.

Editor(s):
Pieter-Jan Aerts, Frank Hoogendijk, Niels Vandezande
Reeks:
KU Leuven Centre for IT & IP Law Series
Volume:
11
boek | verschenen | 1e editie
juni 2020 | xiv + 403 blz.

Hardback
€ 139,-


ISBN 9789400011113


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

‘Smart contracts: een overzicht vanuit juridisch perspectief’ biedt juridische professionals een kritisch inzicht in een van de potentieel meest disruptieve toepassingen van dit decennium.

Iedereen herinnert zich de (soms obsessieve) media-aandacht voor de bitcoin, de eerste (wereldwijd bekende) cryptomunt gebaseerd op blockchaintechnologie. Meestal hadden de media slechts aandacht voor de extreme waardeschommelingen van deze en andere cryptomunten. Er bestaan echter tal van andere use cases waarbij gebruikgemaakt wordt van blockchaintechnologie. De meestbelovende use case betreft smart contracts.

Een smart contract wordt over het algemeen beschouwd als een code of softwareprogramma (o.b.v. blockchaintechnologie) dat de gebruikers in staat stelt om overeengekomen transacties automatisch (zonder menselijke tussenkomst uit te voeren. Dit stelt de publieke en private markt in staat om tal van transacties in grote mate te optimaliseren en te automatiseren, zoals een automatische betaling voor het openen van een deelauto of hotelkamer, registratie van (on)roerende goederen, bewijs van auteurschap, optimalisering van verzekeringscontracten, track-and-tracetoepassingen enz.

Het boek verschaft een eerste inzicht in de verschillende facetten van het smart contract alsook in smart contracts als hedendaags (juridisch) fenomeen, met inbegrip van bestaande en mogelijke toekomstige toepassingsvormen. De auteurs illustreren dat smart contracts niet noodzakelijk ‘smart’, noch ‘contracts’ zijn in een juridische betekenis.

Dit boek gaat op bevattelijke wijze dieper in op de concepten blockchain en smart contracts, op de impact op het financieel recht, het vennootschapsrecht, het verzekeringsrecht, het auteursrecht, het consumentenrecht en het notariaat en op de gevolgen voor het internationaal privaatrecht.

Het boek bevat bijdragen van Koen Vingerhoets, Pieter-Jan Aerts, Niels Vandezande, Frank Hoogendijk, Benjamin Verheye, Christof Koolen, Deven Dobbelaere & Jean-Christophe Vercauteren, Jozefien Vanherpe & Marie-Christine Janssens en Anouk Vancraeynest & Matthijs Huysentruyt (onder redactie van Kim Vanthoor).
Koop dit boek en neem gratis deel aan het webinar (27/08/2020)  SMART CONTRACTS: EEN TOEGANKELIJK OVERZICHT VANUIT JURIDISCH PERSPECTIEF  (t.w.v. 145,20 euro) met een aantal van de auteurs.

Inhoudsopgave

Smart contracts - opzet (p. 3)

Deel 1. Blockchain

Hoofdstuk 1. Wegwjis in blockchain (p. 7)

Hoofdstuk 2. Deelnemers aan een blockchainopstelling (p. 15)

Hoofdstuk 3. Van gedeeld grootboek tot blockchain (p. 17)

Hoofdstuk 4. Publieke blockchain: bitcoin en ethereum (p. 33)

Hoofdstuk 5. Zakelijke blockchaintoepassingen (p. 41)

Hoofdstuk 6. Leesbaarheid van gegevens op een blockchain (p. 45)

Hoofdstuk 7. Van hype naar oplossing (p. 49)

Hoofdstuk 8. De grote uitdagingen voor slimme contracten (p. 53)

Deel 2. Inleiding tot smart contracts

Hoofdstuk 1. Wat is een smart contract? (p. 57)

Hoofdstuk 2. Verbintennisrechtelijke analyse (p. 85)

Hoofdstuk 3. Geschillenbeslechting (p. 127)

Deel 3. Toepassingen van smart contracts

Hoofdstuk 1. Toepassingen in het financieel recht (p. 129)

Hoofdstuk 2. Decentrale Autonome Organisaties (DAO): een kennismaking (p. 169)

Hoofdstuk 3. Smart contracts voor het notariaat (p. 213)

Hoofdstuk 4. Blockchaintechnologie, smart contracts en consumentenbescherming (p. 233)

Hoofdstuk 5. Smart contracts en verzekeringen (p. 297)

Hoofdstuk 6. Toepassingen van smart contracts in het auteursrecht: Tussen droom en daad (p. 331)

Deel 4. Internationaal privaatrecht

Hoofdstuk 1. Inleiding IPR (p. 371)

Hoofdstuk 2. Smart contracting en IPR (p. 385)

Hoofdstuk 3. Conclusie (p. 403)

Over de reeks

KU Leuven Centre for IT & IP Law Series

The KU Leuven Centre for IT & IP Law Series brings together the results of research activities of the Centre for IT & IP Law.

The central research themes of the series concern the legal and ethical aspects of information technology, innovation and intellectual property.

Each book in the series focuses on the essential developments in the current legal framework, necessitated by the rapid evolution of technology in various fields, such as government, media, health care, informatics, digital economy, banking, transport and culture. The research is characterised by an interdisciplinary approach, constantly cross-fertilising legal, technical, economic, ethical and socio-cultural perspectives.

Books are published in English, Dutch and/or French.
Subscribe now to the series and enjoy a 15% discount on each volume!

**************

De KU Leuven Center for IT & IP Law Series verzamelt de resultaten van de onderzoeksactiviteiten van het Centrum voor IT & IP-recht.

In de reeks komen de juridische en ethische aspecten van informatietechnologie, innovatie en intellectuele eigendom aan bod.

Elk boek in de reeks belicht de belangrijke ontwikkelingen in het bestaande juridische kader die noodzakelijk zijn omwille van de snelle technologische evolutie in verschillende sectoren zoals de overheid, de media, de gezondheidszorg, informatica, de digitale economie, banken, transport en cultuur.

Elk onderwerp wordt interdisciplinair benaderd met een voortdurende kruisbestuiving tussen de juridische, technische, economische, ethische en sociaal-culturele domeinen.

De volumes in de reeks verschijnen in het Engels, Nederlands en / of Frans.
Als u intekent op de reeks, betaalt u permanent 15% minder. U krijgt alle komende edities uit deze reeks automatisch toegestuurd, zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks