Zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten

31 Januari 2020
Genk
€ 246,28 (incl. BTW)

De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijk en financiële weerslag kunnen hebben.

Het doel van dit seminarie is praktische richtlijnen te geven bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

De besproken vraagstukken zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijzigd. Ook het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht, wordt mee besproken in het seminarie (en in het bijbehorende boek).

SPREKER

Prof. dr. VINCENT SAGAERT is gewoon hoogleraar aan de KU Leuven en KULAK, waar hij verbintenissenrecht, goederenrecht en notarieel vastgoedrecht doceert. Hij is directeur van het Instituut voor Goederenrecht en advocaat (Of counsel) bij het advocatenkantoor Eubelius. Hij is redactielid van o.a. het Rechtskundig Weekblad en codirecteur van het Tijdschrift voor Privaatrecht. Hij publiceerde vele artikelen en boeken, waaronder het standaardwerk Goederenrecht en is mede-auteur van het wetsvoorstel tot hervorming van het goederenrecht (samen met Prof. dr. Pascale Lecocq).


DOELGROEP

Advocaten, bedrijfsjuristen, notarissen, magistraten, vastgoedmakelaars, …

Programma

12u45 Verwelkoming deelnemers met lunch

13u45 Verticale vastgoedprojecten: de stapeling van eigendomsvolumes (opstal en appartementsrecht)
• Kan men splitsingsakten opmaken voor ondergrondse parkeerplaatsen?
• Hoe kan men ontsnappen aan de dwingende toepassing van het appartementsrecht?
• Welke zijn de mogelijkheden tot verlenging of hernieuwing van een opstalrecht?
• Vormen erfdienstbaarheden van overbouw een deus ex machina?

15u15 Horizontale vastgoedprojecten: de verbinding tussen verschillende gebouwen (erfdienstbaarheden en appartementsrecht)

• Is het nodig of nuttig om deelverenigingen op te richten?
• Kan men een groenzone tussen appartementsgebouwen als erfdienstbaarheid inkleden?

15u45 Vraagstelling

16u00 Koffiepauze

16u30 Praktische vraagtukken van het appartementsrecht

17u30 Praktische casussen over openbaar domein

18u00 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Vrijdag 31 januari 2020
Hotel Stiemerheide
Wiemesmeerstraat 105
3600 Genk

Routebeschrijving

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 4 punten
IBJ: erkend voor 4 punten
NKN: erkend voor 3,5 uur
BIV: erkend voor 4 uur
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€215 excl. btw

De prijs is inclusief documentatiemap, het boek De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten (t.w.v. € 98) koffie-en lunchpauze.

**********

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

**********

Inbegrepen studiemateriaal


De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten


De zakenrechtelijke structuur van vastgoedprojecten noopt vaak tot een strategische keuze voor bouwpromotoren. Zij moeten een keuze maken tussen verschillende juridische instrumenten. Hoe kan men eigendomsvolumes stapelen? Hoe kan men gebouwen compartimenteren? Hoe kan men de coherentie van vastgoedprojecten bewaken? Het zijn vragen van zakenrechtelijke aard, die ook een fiscale, administratiefrechtelijke en financiële weerslag kunnen hebben.

De auteur analyseert in dit boek de verschillende opties en geeft hiertoe een aantal richtlijnen bij de mogelijkheden, voordelen en nadelen van elke piste. Er worden ook voorbeeldclausules aangereikt.

De vraagstukken, die in het boek aan bod komen, zijn bijzonder actueel. Het appartementsrecht is onlangs fundamenteel gewijz...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

31 Januari 2020 - Genk

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00