Orthopedagogiek

Dit boek geeft een theoretische basis voor de beginnende en actieve orthopedagogische hulpverlener. Het schetst de ontwikkeling van een orthopedagogische praktijk, visie en wetenschap.
Auteur(s):
Sarah Verreyken, Beno Schraepen
boek | verschenen | 1e editie
januari 2016 | xvi + 184 blz.

Paperback
€ 28,-


ISBN 9789400006089


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Inhoud

Het zijn woelige maar boeiende tijden voor de huidige zorg- en hulpverleners. De sector wordt grondig hervormd, de ondersteuningsvragen worden complexer en het sociaal agogisch werken uitdagender. De professionele hulpverleners worden meer dan ooit kritisch bevraagd op hun kennis en kunde.

Dit boek geeft een theoretische basis voor de beginnende en actieve orthopedagogische hulpverlener. Het schetst de ontwikkeling van een orthopedagogische praktijk, visie en wetenschap. Orthopedagogische theorieën van het eerste uur worden van onder het stof gehaald en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten worden toe- en doorgelicht. Het veranderende werkterrein wordt verkend, het beroepsprofiel en de identiteit van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ worden onder de loep genomen. Het is in die zin ook een onderzoek naar de eigenheid en de verantwoordelijkheid van bachelors in de orthopedagogie (VL) en in de sociaalpedagogische hulpverlening (NL).

Kortom, deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd maar altijd met een praktijkgerichte focus.

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)

1. ORTHOPEDAGOGIE EN MAATSCHAPPIJ (p. 1)

2. ORTHOPEDAGOGIEK EN WETENSCHAP (p. 41)

3. ORTHOPEDAGOGISCHE INSTRUMENTEN (p. 79)

4. ORTHOPEDAGOGIE: BEROEP EN WERKTERREIN (p. 127)

5. ZORGEN VOOR MORGEN (p. 165)

Bibliografie (p. 171)

Trefwoordenregister (p. 181)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Bibliografie (p. 171)
Trefwoordenregister (p. 181)