Orthopedagogiek (tweede editie)

Dit boek is een dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) die de noodzakelijke basiskennis voor de professional bundelt en een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening biedt.

- Theorie geduid met voorbeelden en reflecties, kernachtig en zonder afbreuk te doen aan de complexiteit.
- Met tal van toepassingen uit de praktijk.
- Voor de praktijkgerichte orthopedagoog (in opleiding).

Lees de volledige bijdrage ‘De auteurs aan het woord’: https://intersentia.be/nl/auteurs-aan-het-woord-orthopedagogiek


Auteur(s):
Beno Schraepen, Sarah Verreyken
boek | verschenen | 2e editie
augustus 2021 | viii + 208 blz.

Paperback
€ 28,-


ISBN 9789400013360


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 28,-

Inhoud

Het zijn boeiende tijden in het hulpverleningslandschap. De zorgsector lijkt in voortdurende transitie, de ondersteuningsvragen van hulpvragers zijn meer dan ooit divers en uitdagend en de professionele hulpverlener worden steeds vaker kritisch bevraagd op zijn kennis en kunde. Het is soms even zoeken om de juiste koers te varen.
 
Dit boek biedt daarom een stevige theoretische basis en schetst het handelingskader voor de beginnende en actieve praktijkgerichte orthopedagoog. Het vertrekt bij het prille begin en doorloopt de evolutie van de orthopedagogiek als praktijk, visie en wetenschap. Orthopedagogische theorieën van het eerste uur worden afgestoft en op hun actuele waarde getoetst. Nieuwe theoretische concepten worden uitgediept. Het veranderende werkveld wordt verkend.

Met de introductie van ‘de praktijkgerichte orthopedagoog’ als nieuwe benaming zijn de auteurs pioniers in het neerzetten van een vernieuwende kijk op het beroepsprofiel en de identiteit van opvoeders, begeleiders en sociale hulpverleners. Ze brengen daarmee deze beroepsgroep dichter bij de kern van hun beroepsidentiteit: de orthopedagogische visie en kennisbasis als fundament voor het dagdagelijkse handelen. De benaming ‘praktijkgerichte orthopedagoog’ werd ondertussen officieel overgenomen door de Vlaamse opleidingen. 
 
Deze dynamisch opgevatte inleiding in de orthopedagogie(k) bundelt de noodzakelijke basiskennis voor de professional en biedt een orthopedagogisch perspectief op hulpverlening, theoretisch onderbouwd maar altijd met een praktijkgerichte focus. 


Sarah Verreyken is lector orthopedagogiek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP Hogeschool. Als orthopedagoge en psychotherapeute was ze werkzaam in de bijzondere jeugdzorg, de preventieve gezinsondersteuning, het jeugdwerk maatschappelijk kwetsbare jongeren en de geestelijke gezondheidszorg. Binnen het kenniscentrum ISOS is ze actief als onderzoeker rond thema’s binnen de integrale jeugdhulp.

Beno Schraepen is lector orthopedagogiek, ethiek en onderzoek aan het departement Gezondheid en Welzijn van de AP Hogeschool. Hij was als orthopedagoog werkzaam o.a. in het buitengewoon onderwijs, begeleid wonen en vrijetijdsbesteding voor mensen met een beperking. Hij is onderzoeker bij het kenniscentrum ISOS en betrokken bij nationale en internationale projecten met een focus op inclusie binnen alle levensdomeinen.


Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1. Orthopedagogie en maatschappij (p. 1)

Hoofdstuk 2. Orthopedagogiek en wetenschap (p. 45)

Hoofdstuk 3. Orthopedagogische instrumenten (p. 91)

Hoofdstuk 4. Orthopedagogie: Beroep en werkterrein (p. 145)

Hoofdstuk 5. Zorgen voor morgen (p. 191)

Trefwoordenregister (p. 205)

Ook interessant voor u: