De oplossingsgerichte coach (derde editie)

Coaching is hip. Er verschijnen wekelijks boeken over coaching en (te?) veel mensen noemen zichzelf ‘coach’. Gelukkig kent de coachingwereld een aantal vaste waarden.
Dit boek is er één van. Het oplossingsgericht denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek. Deze nieuwe editie is geactualiseerd met nieuwe inzichten en technieken.

* Gedegen wetenschappelijke basis;
* Met inspirerende uitnodigingen tot reflectie en talloze voorbeelden uit de praktijk;
* Geschreven voor beginnende en ervaren coaches.


Auteur(s):
Chris Van Dam
boek | verschenen | 3e editie
juli 2022 | xiv + 288 blz.

Paperback
€ 29,-


ISBN 9789400014770


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 29,-

Inhoud

Coaching is hip. Er verschijnen wekelijks boeken over coaching en (te?) veel mensen noemen zichzelf ‘coach’. Gelukkig kent de coachingwereld een aantal vaste waarden. Dit boek is er één van.

Het oplossingsgericht denkkader en het Brugse model vormen de theoretische basis van dit boek en zijn al jaren een goed gefundeerd én praktisch kompas om coaching richting mee te geven. Met de kennis van dit model in het achterhoofd doe je als oplossingsgerichte coach interventies die werken.

De auteur reikt vanuit zijn brede ervaring inspirerende tools aan én cases uit de praktijk, die tonen hoe je als coach in het werkveld aan de slag kan. Zijn uitnodigingen tot reflectie doen je stilstaan bij waar je misschien aan voorbij zou gaan.

Deze nieuwe editie is uiteraard geactualiseerd met nieuwe inzichten en technieken – geen enkel vakgebied staat stil – en is bovendien prachtig geïllustreerd met foto’s van Lore Van Dam.

Over de auteur

Chris Van Dam heeft meer dan twintig jaar ervaring als personal coach, teamcoach, workshopbegeleider en auteur van vakliteratuur. Hij raakte vertrouwd met het oplossingsgericht gedachtegoed in de therapieopleiding in het Korzysbski Instituut, een coachingsopleiding in het Centrum Progressiegericht Werken en deelname aan internationale congressen. Dankzij zijn jarenlang staffunctie in het Korzybski Instituut en de samenwerking met dr. Luc Isebaert, dr. Myriam Le Fevere de Ten Hove en de andere stafleden, bekwaamde hij zich verder in het oplossingsgericht denken. Hij werkt als praktijklector aan Hogent en is directeur van Oplossingsgericht Centrum.


Inhoudsopgave

Inhoudsopgave (p. 0)

Chris Van Dam

Inleiding (p. 1)

Deel 1. Introductie in het oplossingsgericht denkkader

Hoofdstuk 1. Wat is coaching? (p. 5)

Hoofdstuk 2. Wat is oplossingsgericht denken? (p. 25)

Deel 2. De competenties van een oplossingsgerichte coach

Hoofdstuk 1. Aan ethische richtlijnen en professionele normen voldoen (p. 85)

Hoofdstuk 2. De coachingsovereenkomst vormgeven (p. 99)

Hoofdstuk 3. De twee fundamenten van een oplossingsgericht coachingsgesprek (p. 107)

Hoofdstuk 4. Coaching presence (p. 121)

Hoofdstuk 5. Actief luisteren (p. 129)

Hoofdstuk 6. Effectief vragen stellen (p. 141)

Hoofdstuk 7. Directe communicatie (p. 161)

Hoofdstuk 8. Bewustzijn creëren (p. 169)

Deel 3. Het Brugse model

Hoofdstuk 1. Basisprincipes van het oplossingsgericht coachen (p. 187)

Hoofdstuk 2. De flowchart (p. 203)

Hoofdstuk 3. Problemen en beperkingen (p. 209)

Hoofdstuk 4. Vrijblijvende relatie (p. 217)

Hoofdstuk 5. Zoekende relatie (p. 231)

Hoofdstuk 6. Consulterende relatie (p. 259)

Hoofdstuk 7. Expertenrelatie (p. 267)

Hoofdstuk 8. Weerstand ... een vorm van nuttige informatie (p. 271)

Bronnen (p. 283)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Inhoudsopgave (p. 0)
Chris Van Dam
Inleiding (p. 1)