Webinars: Vastgoedprojecten: 4 actuele topics

03 december 2020
Webinars
€ 296,45 (incl. BTW)

4 webinars:
1. Van THV naar maatschap - een stille revolutie
2. Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
3. Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
4. Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?

Deze webinars worden georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be


Sprekers

Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Mr. Joost van Riel, advocaat Schoups
Mr. Rik Crivits, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn
Mr. Frank Burssens, advocaat-vennoot Everest & gastprofessor KULeuven
Mr. Simon Verhoeven, advocaat Equator

Doelgroep

Advocaten, magistraten, notarissen, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, bestuurders, financiële en algemene directies met grondige voorkennis …

Programma

9u30-11u00 Van THV naar maatschap - een stille revolutie
Mr. Siegfried Busscher en mr. Joost van Riel
• De T(H)V in het insolventierecht en het ondernemingsrecht
• De Tijdelijke Maatschap in het nieuwe vennootschapsrecht
• Uitbreiding van de aansprakelijkheid van de vennoten
• Erkenning van het vermogen van de maatschap
• Flexibiliteit bij de redactie van tijdelijke maatschapscontracten
• Aandachtspunten bij het contracteren met een tijdelijke maatschap
• Aandachtspunten in procedures met of tegen een tijdelijke maatschap (rechtstreekse vordering, derdenbeslag, proceshandelingen voor en tegen de maatschap)
• Aandachtspunten voor de administratie van de tijdelijke maatschap (boekhouding, KBO-inschrijving)

11u30- 13u00 Zakelijke rechten in vastgoedtransacties en (dreigende) insolventie
Mr. Rik Crivits en mr. Jens Vrebos
• Tegenwerpelijkheid van de verkoop van onroerend goed vóór faillissement
• Tegenwerpelijkheid van voorkoop- en voorkeurrechten t.o.v. de curator
• Beëindiging of voortbestaan van tijdelijke zakelijke rechten na faillissement (opstal, erfpacht…)
• De werking van het eigendomsvoorbehoud en het retentierecht
• De wijzigingen door het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, waarin voorzien is dat zakelijke gebruiksrechten buiten de samenloop blijven in geval van insolvabiliteit van derden.

13u45-15u15 Renovatie van appartementsgebouwen na de nieuwe appartementswet: juridische aspecten
Mr. Frank Burssens
Renovatie van een appartementsgebouw
• bij wie ligt het initiatiefrecht?
• de wijze van beslissen: welke meerderheden?
• wat bij misbruik van minderheid/meerderheid?
• wat zijn de regels bij werken aan privatieve kavels?
• de kosten: kostenbijdrage, reservefonds, lening bij een financiële instelling
• de concrete uitvoering van de renovatiewerken:
- studieopdrachten
- aannemer
- oplevering van de werken
• het recht om infrastructuur aan te leggen:
- voorwaarden
- gevolgen
- de te volgen procedure
• de installatie van camera’s
• renovatie en de situatie van gebruikers: huurder, vruchtgebruiker
Sloop en wederopbouw
• beslissing, meerderheid
• de afstand van kavel door een mede-eigenaar
• verslag bij wijziging in verdeling aandelen
De gevolgen van het op 30 januari 2020 goedgekeurde wetsvoorstel houdende boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek

15u45-17u15 Een vastgoedproject via overheidsopdracht: wat bij wijzigingen?
Mr. Simon Verhoeven
• Een vastgoedproject via een overheidsopdracht (voor werken): onder welke gevallen mag je het contract wijzigen? Onder welke niet?
• Wie mag een overheidsopdracht wijzigen? Bouwheer en/of aannemer?
• Wat zijn de (financiële/juridische) gevolgen van een toegestane en een niet-toegestane wijziging?
• Geldt nog steeds als voorwaarde dat een wijziging niet “wezenlijk” mag zijn?
• Wat met (schade)claims, schorsingen, prijsherzieningen en onvoorziene omstandigheden?
• Tips & tricks bij wijzigingen

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 3 december 2020 | Webinars | 9u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen korte tijd na de opleiding, na montage door de studio, nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN

U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
BIV: erkend voor 5,5 uur
IAB: erkend voor 6 uur
BIBF: erkend voor 6 uur
NKN: erkend voor 6 uur
IGO: tussenkomst bevestigd

PRIJS

€ 245 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

03 december 2020 - Webinars

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00