Webinar: Telewerken tijdens en na corona

07 Mei 2021
Webinar
€ 169,09 (incl. BTW)

SPREKERS

Ann Witters, advocaat-vennoot, Claeys & Engels
Julie Devos, advocaat, Claeys & Engels
Anouck Stabel, advocaat, Claeys & Engels
Lauren Daniels, advocaat, Claeys & Engels


Tijdens deze webinar komen volgende topics aan bod:

- Invoering van thuiswerk: formaliteiten; opstellen van een policy; taalvereisten; vermeldingen in het arbeidsreglement
- Arbeidsvoorwaarden: principe van gelijke behandeling
- Materiaal en aansprakelijkheid bij schade/diefstal
- Vergoeding van onkosten
- Loon en voordelen: behoud van bedrijfswagen? Behoud van vergoeding woon-werkverkeer? Gewaarborgd dagloon; gewaarborgd loon in geval van ziekte of ongeval; sollicitatieverlof
- Arbeidstijd
- GDPR-aspecten: gegevensbescherming; controle van de werknemer
- Welzijn op het werk: algemene verplichtingen; bezoek preventieadviseur; maatregelen tegen isolement; beeldschermen; arbeidsongeval; verwittigen bij ziekte
- Workation: thuiswerk vanuit het buitenland: toepasselijk arbeidsrecht; onderwerping aan sociale zekerheid; fiscaal regime
- Beëindiging van thuiswerk
- Telewerk in de publieke sector


DOELGROEP

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, personeelsverantwoordelijken, medewerkers van sociale secretariaten …

Programma

12u00 start webinar
14u00 Q&A

Praktische informatie

DATUM

Vrijdag 7 mei 2021 | Webinar | 12u00 – 14u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van het webinar op de dag zelf.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
IBJ: erkend voor 2 punten
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

145 euro excl. btw

Deelnameprijs is inclusief de nieuwe uitgave Werk & Thuis ter waarde van 60 euro


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Werk & ThuisDe coronapandemie verplichtte de werkende bevolking om massaal te beginnen telewerken. Ook in de toekomst zal deze vorm van tewerkstelling ongetwijfeld deel blijven uitmaken van het HR-landschap.
Een correcte invoering en organisatie van thuiswerk doet bij ondernemingen echter heel wat vragen rijzen (Bv: welke formaliteiten moeten de partijen naleven? Voor welk materiaal moet de werkgever zorgen? Moet de onderneming een onkostenvergoeding betalen? Mag de werknemer ook vanuit zijn tweede verblijf in het buitenland werken?).
Werk & thuis is een naslagwerk voor iedereen die te maken krijgt met de juridische aspecten van thuiswerken tijdens en na de coronacrisis. De auteurs hebben in hun hoedanigheid van advocaat reeds tal van ondernemingen ondersteund bij het organiser...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

07 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00