Webinar: Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming via een koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling – Inclusief Handboek Vennootschapsrecht

15 Maart 2022
Webinar incl. Handboek
€ 421,92 (incl. BTW)

15 maart 2022 | Inclusief het Handboek Vennootschapsrecht (tweede uitgave)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

In dit webinar wordt de overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming nader toegelicht, waarbij gewezen wordt op de mogelijkheid dit te realiseren via een klassieke koop-verkoopovereenkomst of via de in het WVV voorziene regeling, die in bepaalde situaties heel wat voordelen heeft.

Elke deelnemer ontvangt de tweede uitgave van het Handboek Vennootschapsrecht (Herman Braeckmans en Robby Houben – januari 2021 ter waarde van € 275), dat het meest complete Nederlandstalige naslagwerk is dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt en dat vertrekt vanuit de noden van de praktijk en tegelijk didactisch sterk onderbouwd is. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020. Uiteraard komt in dit standaardwerk ook de inbreng en overdracht van een algemeenheid of van een bedrijfstak aan bod.

****
Indien u reeds in het bezit bent van het Handboek en u geen tweede exemplaar wenst, kunt u zich via deze link enkel voor het webinar inschrijven, waarbij u slechts € 120 (excl. btw) betaalt. Schrijf u in via deze link: https://intersentia.be/nl/webinar-overdracht-van-activa-of-activiteiten-van-een-onderneming-via-een-koop-verkoopovereenkomst-of-via-de-in-het-wvv-voorziene-regeling.html.

Van 15u00 tot 17u00 geeft mr. Jens Vrebos (advocaat-vennoot Crivits & Persyn) de webinar ‘Overdracht van activa of activiteiten van een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement’ (incl. boek).
Schrijf u in via deze link: https://intersentia.be/nl/webinar-overdracht-van-activa-of-activiteiten-van-een-onderneming-in-moeilijkheden-in-gerechtelijke-reorganisatie-of-in-faillissement.html.
****


Spreker

meester Vanessa Ramon, advocaat-vennoot Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders en financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 14u00: uiteenzetting

De koop-verkoopovereenkomst: aandachtspunten
• lopende huurovereenkomsten
• vrijwaring
• niet-concurrentie
• fiscale en RSZ-schulden
• waarborgen bij niet-onmiddellijke betaling
• het personeel
• …

De overdracht van een algemeenheid of bedrijfstak met toepassing van het WVV
• overdracht door betaling van een prijs of door ruil
• inbreng van een algemeenheid of bedrijfstak
• de te volgen procedure
• tegenstelbaarheid aan derden
• aspecten van aansprakelijkheid
• …

14u00 – 14u30: vraagstelling en einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 15 maart 2022 | Webinar | 12u30 – 14u30

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming indien u zowel de live webcast op de dag zelf volgt EN u de poll vragen beantwoordt.

OVB: erkend voor 2 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 2 punten
NKGB: erkenning in aanvraag
ITAA: erkend voor 2 uur categorie A
IGO: tussenkomst in aanvraag (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 375 (excl. btw) inclusief het Handboek Vennootschapsrecht (tweede uitgave) (ter waarde van € 275) en relevante documentatie


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Handboek vennootschapsrecht (tweede uitgave)


Dit opus magnum is het meest complete Nederlandstalige naslagwerk dat het volledige geldende vennootschapsrecht integraal behandelt, tegelijk op academische en didactische wijze, als op pragmatische wijze.

De eerste uitgave van het Handboek vennootschapsrecht verscheen in 2012. Sindsdien stond de trein van het vennootschapsrecht niet stil. In het bijzonder de invoering van een nieuw Wetboek van vennootschappen en verenigingen (WVV) in 2019 en de daaropvolgende herstelwet van 2020 zorgden voor een omwenteling.
Een tweede uitgave van het Handboek vennootschapsrecht drong zich op. De wetgeving, rechtspraak en rechtsleer, met inbegrip van de rechtsleer over het WVV, werd verwerkt tot en met de zomer van 2020.

Dit uitmuntende boek draagt terecht de titel van han...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

15 Maart 2022 - Webinar incl. Handboek

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00