Webinar: Huur anno 2021: een bundeling van actuele vragen

06 Mei 2021
Webinar
€ 285,84 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De publicatie Duiding Huur, dat elke deelnemer aan deze opleiding ontvangt verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten uit diverse rechtsdomeinen. De wetgeving wordt geduid door middel van uitvoerige artikelsgewijze commentaren, geput uit rechtspraak en doctrine.

Tijdens deze opleiding krijgt u van mr. Bart Van Baeveghem, een van de vier editors van het boek, geen theoretische uiteenzetting, maar een praktijkgericht antwoord op een aantal actuele vragen, waarbij uiteraard ook het wetgevend kader wordt geschetst en aandacht wordt besteed aan recente rechtspraak en waar nodig ook de impact van Covid-19.


Spreker

Mr. Bart Van Baeveghem, advocaat-vennoot Suy & Van Baeveghem


Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, notarissen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, landmeters-experten, architecten, (kandidaat)gerechtsdeurwaarders, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, financiële en algemene directies met goede vooropleiding …

Programma

13u30 – 17u00 (pauze van 15u00-15u30)

Volgende vragen komen alvast aan bod (niet-beperkende opsomming):

1. Kan een handelshuurder zo maar een pop-upshop opstarten als het handelspand ten gevolge de Corona-maatregelen tijdelijk gesloten is? Wat zijn de rechten van de verhuurder?
2. Wat zijn de voorwaarden inzake herziening van handelshuur, meer bepaald de laatste evoluties in de rechtspraak?
3. Uitzetting van een handelshuurder door de nieuwe eigenaar: wat zijn de laatste ontwikkelingen?
4. Wat is de laatste evolutie inzake uithuiszettingen, zowel wat de persoon als de goederen van de huurder betreft?
5. Kan een huurder van een appartement zich op enige wijze verzetten tegen renovatiewerken?
6. Wat bij werken in opdrachten van de verhuurder die last bezorgen aan de huurder (Cassatie-arrest van 19 oktober 2020)?
7. Wat is de laatste stand van zaken inzake al dan niet toelaatbaarheid van AirBnB?
8. Hoe kan de verhuurder zich beschermen tegen huurachterstallen bij woninghuur?
9. Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het verhuren aan samenwonenden (waarvan bvb een van hen nadien het pand verlaat)?
10. Met welke praktische problemen wordt een verhuurder geconfronteerd bij het overlijden van een huurder of als deze laatste vermist of afwezig is?
11. …

Rond 17u00: laatste mogelijkheid tot vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 6 mei 2021 | Webinar | 13u30 – 17u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
IBJ: erkend voor 3 punten
NKN: erkend voor 3 uur
BIV: erkend voor 3 uur
Orde van Architecten: erkenning in aanvraag
Federale Raad van Landmeters-Experten: erkenning in aanvraag
NKGB: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur categorie A
IGO: tussenkomst bevestigd exclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 245 (excl. btw) inclusief de gloednieuwe uitgave Duiding Huur ter waarde van € 145


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Duiding Huur


Duiding Huur verzamelt niet alleen de wetgeving inzake huurrecht in de oorspronkelijke zin van het woord (gemeen huurrecht, woning- en handelshuur, pacht, sociale huur), maar ook alle ermee verbonden relevante aspecten. Het huurrecht is vandaag een uitgebreide en complexe materie geworden, die bovendien snel evolueert. Voor de rechtspraktizijn is het dan ook van het grootste belang te kunnen beschikken over een volledige verzameling van up-to-date teksten. Deze editie bevat en bespreekt de meest recente regelgeving, zoals het Vlaams Woninghuurdecreet, het nieuwe boek 3 ‘Goederen’ van het Burgerlijk Wetboek en de Vlaamse Codex Wonen.
Originele multidisciplinaire aanpak:
Onder de noemer ‘huurrecht’ wordt een dwarsdoorsnede van het recht gem...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

06 Mei 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00