Webinar: EBITDA interestaftrekbeperking en fiscale consolidatie: klaar voor de aangifte?

23 Juni 2020
Webinar
€ 145,20 (incl. BTW)

De tweede golf van hervormingsmaatregelen in de vennootschapsbelasting (van toepassing vanaf 2019) bestaat uit de invoering van een nieuw fiscaal consolidatiestelsel en de implementatie van de Europese Anti-Tax Avoidance Directive (ATAD). De belangrijkste ATAD maatregel is de invoering van een nieuwe fiscale aftrekbeperking voor netto-interesten en economisch gelijkwaardige kosten (“financieringskostensurplus”).

Met het nieuwe fiscale consolidatiestelsel kunnen Belgische vennootschappen of inrichtingen genieten van een systeem van groepsbijdragen. Winstgevende groepsentiteiten kunnen fiscaal aftrekbare groepsbijdragen toekennen aan groepsentiteiten met een fiscaal verlies. Het systeem is optioneel en flexibel, maar de voorwaarden zijn uiterst strikt. De praktische toepassing van het fiscale consolidatiestelsel doet bovendien een aantal vragen rijzen.

Daarnaast zal het financieringskostensurplus van Belgische vennootschappen of inrichtingen vanaf 2019 slechts aftrekbaar zijn ten belope van een vast percentage (30%) van de belastbare EBITDA. Het toepassingsgebied van de bestaande onderkapitalisatieregel (“thin cap”) wordt hierdoor ingeperkt. Het Koninklijk Besluit van 20 december 2019 voorziet evenwel in de mogelijkheid om de administratieve lasten van de aftrekbeperking te beperken, maar de toepassing van deze maatregel blijft complex – bij uitstek in een groepscontext.

Beide regimes zijn vanaf 1 januari 2019 (aanslagjaar 2020) in werking getreden. De maatregelen moeten dus binnenkort voor het eerst worden toegepast in de belastingaangiftes, maar het wettelijk kader is op bepaalde punten nog onduidelijk of onvolledig.

Tijdens het webinar gaat de spreker in op de praktische toepassing van deze nieuwe maatregelen met het oog op een correcte verwerking in de aangifte.


Spreker

Dhr. Pieter-Jan Wouters, Manager bij EY met ruim 7 jaar ervaring als adviseur in de internationale fiscaliteit (met specifieke focus op vennootschapsbelasting)


Doelgroep

Advocaten, fiscalisten, accountants, bedrijfsrevisoren en bedrijfsjuristen

Programma

12u00 Start van de uiteenzetting


Volgende topics komen aan bod, gevolgd door een Q&A:

- Hoe verloopt de aangifte-technische verwerking van beide regimes?
- Op welke manieren kan de minimale aftrekcapaciteit van 3 miljoen euro (onder de nieuwe aftrekbeperking voor financieringskosten) worden verdeeld binnen de Belgische groep?
- Wat indien de verschillende Belgische groepsentiteiten een verschillend boekhoudkundig jaareinde hebben?
- Wanneer moeten de interestaftrekovereenkomst en groepsbijdrage-overeenkomst worden opgemaakt en wanneer moeten de vergoedingen worden betaald en geboekt?
- Welke praktische formaliteiten en deadlines moeten worden nageleefd?


14u00 Voorzien einde

Praktische informatie

DATUM

Dinsdag 23 juni 2020 | Webinar | 12u00 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult op voorhand de logingegevens ontvangen.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 2 punten
IAB: erkend voor 2 uur
BIBF: erkend voor 2 uur
IBJ: erkend voor 2 punten


PRIJS

120 euro (prijs excl. btw)

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 Juni 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00