Webinar: De overdracht van vennootschapsvermogen naar privaat vermogen anno 2020

13 Oktober 2020
Webinar
€ 228,69 (incl. BTW)

Biedt het nieuwe WVV opportuniteiten? Hoe kijkt de fiscus hier tegenaan?

De invoering van het nieuwe WVV heeft ook een aantal implicaties inzake de overheveling van vennootschapsvermogen naar aandeelhouders en/of bedrijfsleiders. Zeker de afschaffing van het kapitaalbegrip (in de BV/CV) - met een nieuwe procedure inzake uitkering van het vermogen - heeft ook een aantal fiscale gevolgen. Maar ook de laatste rechtspraak inzake bvb. vruchtgebruikconstructies, waarbij een belastingvrije overheveling van vennootschapsvermogen op termijn gerealiseerd wordt, vraagt een goede kennis om latere discussies en onaangename verrassingen te vermijden. Tijdens deze webinar wordt daarom een praktijkgerichte update gegeven van deze verschillende recente ontwikkelingen


Sprekers

Carl Boudewyn, senior manager Moore Tax & Legal Services
Dimitri Lemaire, senior manager Moore Tax & Legal Services


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, …

Programma

13u30 start van de webinar (pauze van 15.00 – 15.30 u.)

De impact van het nieuwe WVV op het vlak van:
• Kapitaalverminderingen
• Dividenduitkering
• Inkoop eigen aandelen
• Uitkering liquidatiereserves
• Uitbreng onroerend goed
• …

Wat is de laatste visie van de fiscus en hoe evolueert de rechtspraak inzake constructies die op termijn een belastingvrije overheveling van het vennootschapsvermogen naar het privé-vermogen tot doel hebben?

17u15 Q&A
Praktische informatie

DATUM & LOCATIE

Dinsdag 13 oktober 2020 | Webinar | 13u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinar zal na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3,5 punten
IBJ: erkend voor 3 punten
NKN: erkend voor 3u
IAB: erkend voor 4u
BIBF: erkend voor 3,5u
IGO: tussenkomst in aanvraag

PRIJS

€189 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatiemap


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

13 Oktober 2020 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00