Webinar: Contracten anno 2021: een praktijkgerichte blik

11 Februari 2021
Webinar
€ 332,19 (incl. BTW)

Dit webinar wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews.be

De sprekers tijdens dit webinar zijn auteurs van het gloednieuwe handboek Algemeen contractenrecht (872 p.), dat in januari 2021 verschijnt.

Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt.
De auteurs analyseren in hun handboek in vier delen de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen:
1. Is het contract op geldige wijze ontstaan?
2. Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
3. Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden?
4. Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een einde maken aan het contract?

De focus van het boek ligt op het huidige contractenrecht, maar nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behandeling van het huidige algemeen contractenrecht ook reeds rekening gehouden met de voorgestelde tekst tot hervorming van het verbintenissenrecht.
Het handboek dat elke deelnemer aan dit webinar ontvangt, is daarom een onmisbaar handboek voor nu en straks!


Sprekers

Prof. dr. Ignace Claeys, hoofddocent Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat-vennoot Eubelius
Dr. Thijs Tanghe, postdoctoraal medewerker Centrum voor Verbintenissen- en Goederenrecht UGent en advocaat Eubelius


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten en bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten en financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

12u30 – 13u30: Uiteenzetting

Aan de hand van het leven van het contract, van het prille begin tot het einde ervan, gaan de sprekers in op een reeks heikele punten voor de praktijk:
1. Onderhandelingen: vrijheid blijheid?
2. Nog geen contract of wel reeds een contract: is er wel nog iets te redigeren?
3. Geldigheidsgebrek: nietigverklaring of toch niet?
4. Bepaalde of onbepaalde duur: één pot nat geworden voor ondernemingen?
5. Accessoriumtheorie: contractueel en buitencontractueel vorderen als derde?
6. Nakoming van contractuele prestaties: gegarandeerd of volstaat het om uw best te doen?
7. Mijn contractpartij schiet tekort: acties en sancties?
8. Medeplichtigheid aan contractbreuk: oppassen geblazen voor derden?
9. Schade- en exoneratiebedingen: in welke mate geldig en bindend?
10. Einde van het contract: tussenkomst van de (kortgeding)rechter?

13u30 – 14u00: Vraagstelling

Praktische informatie

DATUM

Donderdag 11 februari 2021 | Webinar | 12u30 – 14u00

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult vooraf de logingegevens ontvangen.
De webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


ERKENNINGEN
U ontvangt enkel een aanwezigheidsattest in het kader van de permanente vorming bij het volgen van de live webcast op de dag zelf.

OVB: erkend voor 1 punt
IBJ: erkend voor 1 punt
ITAA: erkend voor 1,5u
NKN: erkend voor 1,5u
IGO: tussenkomst bevestigd inclusief boek (enkel indien het webinar live gevolgd wordt)


PRIJS

€ 295 (excl. btw) inclusief het gloednieuwe Handboek Algemeen Contractenrecht. Handboek voor nu en straks ter waarde van € 229


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Algemeen contractenrecht (gebonden editie)


Het algemeen contractenrecht is het recht dat van toepassing is op elk contract voor zover bijzondere wetgeving er niet van afwijkt.
Dit handboek behandelt in vier delen de kernvragen die in de levenscyclus van elk contract aan bod komen.
1.Is het contract op geldige wijze ontstaan?
2.Wat is de inhoud van het contract en hoe werkt het ten aanzien van partijen en derden?
3.Wanneer is er sprake van een contractbreuk en wat is de impact van gewijzigde omstandigheden?
4.Hoe kan een partij een contractbreuk van haar medecontractant sanctioneren en hoe kan ze een eind aan het contract stellen?
De focus van het boek ligt op het huidige contractenrecht. Nu de stap naar een nieuw Burgerlijk Wetboek evenwel definitief is gezet, hebben de auteurs bij de behand...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

11 Februari 2021 - Webinar

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00