Webinars: Verzekeringen in de bouw

24 september 2020
Webinars
€ 351,88 (incl. BTW)

Elke deelnemer aan deze 4 webinars ontvangt het gloednieuwe boek Verzekering in de bouw (editor prof. dr. Kristof Uytterhoeven), dat een geactualiseerd overzicht geeft van de verschillende verplichte en niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Uiteraard komt de verplichte verzekering van de burgerlijk beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II) aan bod, maar ook de ABR-verzekering en andere niet-verplichte verzekeringen worden praktijkgericht becommentarieerd. Ten slotte komt ook het aspect expertise aan bod. Drie van de vier sprekers op deze webinars zijn trouwens ook auteur van het boek. Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.


Sprekers

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven, advocaat-vennoot Caluwaerts Uytterhoeven & hoofddocent verbonden aan de faculteit Architectuur KU Leuven
Mr. Siegfried Busscher, advocaat-vennoot Schoups
Dhr. Paul Van Buggenhout, manager Underwriting Technical Risks Allianz Belgium
Dhr. Pierre Thiriar, raadsheer hof van beroep Antwerpen & praktijkassistent UAntwerpen

Doelgroep

Advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen, verzekeringstussenpersonen, vastgoedmakelaars, bouwpromotoren, architecten, …

Programma

9u30-11u00 De verplichte verzekering van de burgerlijk beroepsaansprakelijkheid (wetten Peeters I en II)
Prof. dr. Kristof Uytterhoeven
• De verplichte verzekering van de burgerlijke tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid:
- verzekeringsplichtigen
- materieel toepassingsgebied
- uitsluitingen
- dekkingsgrenzen
- soorten polissen
- dekking in de tijd
• Aanpassingen van de wet-Peeters I door de wet diverse bepalingen inzake de economie en de wet-Peeters II;
• De verplichte verzekering van de burgerlijke aansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector:
- verzekeringsplichtigen
- materieel toepassingsgebied
- uitsluitingen
- dekkingsgrenzen
- soorten uitsluiten
• Vergelijking van de wettelijke verzekeringsplicht met de deontologische verzekeringsplicht van de architecten.


11u30-13u00 ABR-verzekering. De alle bouwplaats risico verzekering: een verzekering die de voornaamste risico’s maar zeker niet alle risico’s op een bouwplaats dekt
Dhr. Paul van Buggenhout
• Het landschap van de ABR-verzekeraars en van de gespecialiseerde makelaars
• Toepassingsgebied
• De waarborgen en uitsluitingen van de verschillende afdelingen van de polis
• Voorbeelden van wat de verzekeraars niet als gedekte schade beschouwen
• Type polissen, een polis voor een bepaalde werf of een jaarpolis
• Samenloop met andere polissen
• Tips & tricks en voornaamste valkuilen
• Verhaalsrecht van de verzekeraar


13u45-15u15 De andere niet-verplichte verzekeringen
Mr. Siegfried Busscher
• Burgerlijke aansprakelijkheid uitbating
• Burgerlijke aansprakelijkheid na werken
• Niet-verplichte controleverzekering (tienjarige aansprakelijkheid)
• Andere aspecten van niet-verplichte bouwverzekeringen


15u40-17u15 De minnelijke en gerechtelijke expertise
Dhr. Pierre Thiriar
• De voornaamste aandachtspunten
• Bespreking van een aantal knelpunten


Praktische informatie

DATUM

Donderdag 24 september 2020 | 4 Webinars | 9u30 – 17u15

U kunt de opleiding volgen via live webcast. U zult op voorhand de logingegevens ontvangen.
Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 6 punten
IBJ: erkend voor 6 punten
BIV: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst bevestigd
Federale Raad van Landmeters-Experten: erkend voor 3 uur

PRIJS

€ 299 excl. btw

Deelnameprijs is inclusief het boek Verzekeringen in de bouw (t.w.v. €70). Alle webinars zullen na de dag van de opleiding nog vijftien dagen online kunnen herbekeken worden door de deelnemers.

******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inbegrepen studiemateriaal


Verzekeringen in de bouw


Bouwen is een risicovolle activiteit die regelmatig aanleiding geeft tot schadegevallen. Bij elk bouwproject is het dan ook van het grootste belang na te gaan of de risico’s afdoende gedekt zijn door één of meer verzekeringen. De meeste bouwactoren zijn ook wettelijk en/of deontologisch verplicht om hun aansprakelijkheid (minstens) te verzekeren. Deze uitgave beoogt een grondig overzicht te geven van zowel de verplichte als van de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.
In de eerste plaats worden de wettelijk en deontologisch verplichte beroepsaansprakelijkheids-verzekeringen besproken. Na een analyse van het toepassingsgebied, de inhoud en de modaliteiten van deze verzekeringen, wordt de handhavingsregeling ervan onderzocht. Vervolgens wordt nader ingegaan op de ABR-ver...

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

24 september 2020 - Webinars

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden
Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00