Vermogensrecht in kort bestek (zevende editie)

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het contractenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
Deze zevende editie heeft de recente wijzigingen in de materie geïntegreerd: boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, dat in werking is getreden op 1 september 2021 en boek 5 “Verbintenissen”, dat in werking treedt op 1 januari 2023 en ook de omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop 2019 en de Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten.

Auteur(s):
Vincent Sagaert, Bernard Tilleman, Alain-Laurent Verbeke
Reeks:
Recht in kort bestek
Volume:
boek | verschenen | 7e editie
september 2022 | 566 blz.

Paperback
€ 113,-


ISBN 9789400015425


Speciale voorwaarden
- Studentenprijs € 41,-

Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

In dit boek worden onder de noemer Vermogensrecht het goederenrecht en het contractenrecht op een unieke en geïntegreerde wijze besproken.
Deze zevende editie heeft de recente wijzigingen in de materie geïntegreerd: boek 3 “Goederen” van het Burgerlijk Wetboek, dat in werking is getreden op 1 september 2021 en boek 5 “Verbintenissen”, dat in werking treedt op 1 januari 2023 en ook de omzetting van de Richtlijn Consumentenkoop 2019 en de Richtlijn Digitale inhoud en digitale diensten..

Deel I bespreekt de algemene begrippen van het vermogensrecht, met onder meer de vermogensleer en het onderscheid tussen de soorten goederen. Deel II is gewijd aan eigendom en eigendomsovergang. Aan bod komen o.a. het eigendomsrecht zelf, onverdeeldheid en mede-eigendom, koop en kanscontracten. In deel III zijn de overeenkomsten inzake gebruik en genot van een goed aan de beurt, nl. huur, lening, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik, erfpacht, opstal. Deel IV en Deel V behandelen de diensten- en vaststellingsovereenkomsten. Het betreft aanneming, de Woningbouwwet, bewaargeving, sekwester, lastgeving en dading.

Vincent Sagaert is gewoon hoogleraar te Kortrijk en Leuven (KU Leuven- Kulak) en gastprofessor aan de UHasselt. Hij is directeur van het Instituut voor Goederenrecht en advocaat bij Eubelius te Brussel.

Bernard Tilleman is gewoon hoogleraar te Kortrijk en Leuven (KU Leuven-Kulak), gastprofessor aan de UHasselt en prodecaan van de Rechtsfaculteit van de KU Leuven. Hij is codirecteur van het Instituut voor Contractenrecht en directeur van het Centrum voor Rechtsmethodiek.

Alain-Laurent Verbeke is gewoon hoogleraar Privaatrecht en Onderhandelen en bemiddelen (KU Leuven) en advocaat bij Greenille Private Client Team (Deloitte Legal). Hij is codirecteur van het Instituut voor Contractenrecht en van het Centrum voor Notariaat, en directeur van het Rector Dillemans Instituut Familiaal Vermogensrecht. Hij is tevens Visiting Professor of Law in Harvard en Professor of Law in Tilburg en UCP Lisbon.

Inhoudsopgave

DEEL I. ALGEMENE BEGRIPPEN VAN HET VERMOGENSRECHT

Hoofdstuk 1. Vermogensrechten: persoonlijke en zakelijke rechten (p. 1)

Hoofdstuk 2. Bijzondere kenmerken van zakelijke rechten (p. 13)

Hoofdstuk 3. Zakelijke en persoonlijke rechtsvorderingen (p. 18)

Hoofdstuk 4. De vermogensleer (p. 20)

Hoofdstuk 5. Onderscheid tussen de goederen (p. 23)

DEEL II. CONTRACTEN INZAKE OVERDRACHT VAN EIGENDOM

Hoofdstuk 1. Omschrijving, inhoud en bescherming van het eigendomsrecht (p. 45)

Hoofdstuk 2. Mede-eigendom en onverdeeldheid (p. 67)

Hoofdstuk 3. Koop (p. 93)

Hoofdstuk 4. Kanscontracten (p. 224)

Hoofdstuk 5. Wettelijke wijzen van eigendomsverkrijging (p. 239)

DEEL III. CONTRACTEN VOOR HET GEBRUIK EN GENOT VAN EEN GOED

Hoofdstuk 1. Huur (p. 255)

Hoofdstuk 2. Lening (p. 349)

Hoofdstuk 3. Erfdienstbaarheden (p. 364)

Hoofdstuk 4. Recht van vruchtgebruik (p. 386)

Hoofdstuk 5. Recht van erfpacht (p. 407)

Hoofdstuk 6. Recht van opstal (p. 414)

DEEL IV. DIENSTENCONTRACTEN

Inleiding: een overzicht van de dienstencontracten (p. 423)

Hoofdstuk 1. Aanneming (p. 428)

Hoofdstuk 2. Bewaargeving (p. 482)

Hoofdstuk 3. Lastgeving (p. 497)

DEEL V. VASTSTELLINGSCONTRACTEN

Deel V. Vaststellingscontracten (p. 519)

Over de reeks

Recht in kort bestek

De essentie van de reeks Recht in kort bestek bestaat erin dat een analyse wordt geboden van een bepaald vakgebied, ruim of eng gedefinieerd, op een beknopte maar toch inzichtelijke en ook praktijkrelevante wijze. De doelgroep is de niet-gespecialiseerde professional die wil kennismaken met de belangrijke krachtlijnen en principes in de materie. Voetnoten en bibliografie blijven daarom zeer beperkt. Daarom is dit concept “In kort bestek” ook uitermate geschikt als cursusmateriaal voor studenten.
Elk deel in deze reeks geeft een praktisch en eenvoudig overzicht van een bepaald rechtsgebied. De reeks In Kort Bestek staat onder leiding van Alain Laurent Verbeke, Gewoon Hoogleraar aan de Universiteiten van Leuven en Tilburg. Aan de KU Leuven is hij Directeur van het Instituut voor Contractenrecht en Codirecteur van het Centrum voor Bouwrecht.
Als u intekent voor de reeks, betaalt u 15% minder en krijgt u alle komende edities uit deze reeks toegestuurd zodra ze beschikbaar zijn. U mag uw intekening vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van minimaal twee titels uit de reeks.

Meer over deze reeks