Verklaringen van verdachten in het strafproces

Het boek bekijkt vanuit een juridische en rechtspsychologische bril hoe strafrechters verdachtenverklaringen als bewijs beoordelen. Een grondige dossieranalyse, interviews met strafrechters en observaties van verdachtenverhoren vormen zo de basis voor een grondige empirische bespreking van een van de kerntaken in de strafrechtspraktijk. Het werk biedt aldus aan elke strafrechtspracticus, advocaat en magistraat een schat aan informatie en praktische aandachtspunten over het verdachtenverhoor en het gebruik van verklaringen als bewijs.

Auteur(s):
Pieter Tersago
boek | verschenen | 1e editie
september 2020 | xv + 648 blz.

Hardback
€ 102,90 € 147,-


ISBN 9789400011908

Inhoud

Het bewijs in strafzaken draait rond de vraag: ‘is de schuld van de verdachte boven redelijke twijfel bewezen?’ Het Belgische strafprocesrecht laat de strafrechter hier volledig vrij in. Noch wat betreft de rechtmatigheid, noch wat betreft de accuraatheid van het bewijs krijgt hij veel juridische richtlijnen. Nochtans toont rechtspsychologisch onderzoek aan dat er verschillende fouten ontstaan in de bewijsbeoordeling. Dit geldt in het bijzonder voor de beoordeling van verdachtenverklaringen.
Het juridische kader is door de Salduz-wetten uitgebreid, maar rechtspsychologische
leerstukken zoals valse bekentenissen of het detecteren van leugenachtige ontkenningen blijven onderbelicht in de juridische literatuur.

Hoe strafrechters hiermee omspringen en verdachtenverklaringen als bewijs beoordelen, werd nog niet eerder onderzocht in de Belgische rechtspraktijk. Dit boek wil dit hiaat opvullen en wil vanuit een juridische en rechtspsychologische bril bekijken hoe strafrechters die beoordeling nu juist aanpakken. Een grondige dossieranalyse, interviews met strafrechters en observaties van verdachtenverhoren vormen de basis voor een grondige empirische bespreking van een van de kerntaken in de strafrechtspraktijk.
De interdisciplinaire kijk én de empirische studie vormen een unieke inkijk en bieden elke strafrechtspracticus, advocaat en magistraat een schat aan informatie en praktische aandachtspunten over het verdachtenverhoor en het gebruik van verklaringen als bewijs.


Pieter Tersago is doctor in de rechten. Hij is thans advocaat aan de balie Provincie Antwerpen en praktijkassistent strafprocesrecht aan de Universiteit Antwerpen, waar hij in 2019 ook dit doctoraatsonderzoek verdedigde. Hij publiceert geregeld over materies in het strafrecht en strafprocesrecht en in het bijzonder over het verdachtenverhoor.

Inhoudsopgave

Deel I. Inleiding, afbakening en methodologie

I. Inleiding (p. 1)

II. Onderzoeksopzet: een empirisch juridisch onderzoek (p. 21)

III. Conclusie (p. 37)

Deel II. De bewijsbeoordeling van verdachtenverklaringen vanuit theoretisch perspectief

I. De bewijsbeslissing in strafzaken: op zoek naar een algemeen raamwerk (p. 39)

II. De bewijsbeoordeling van verdachtenverklaringen in strafzaken (p. 91)

Deel III. Hoe beoordelen strafrechters verdachtenverklaringen?

Een empirisch onderzoek (p. 317)

I. De rechterlijke beoordeling van het bewijs in strafzaken: een schuldgerichte benadering van de bewijsbeslissing (p. 321)

II. De beoordeling van verdachtenverklaringen door strafrechters (p. 337)

III. De rechterlijke beoordeling van verdachtenverklaringen: een geïntegreerde analyse (p. 459)

Deel IV. Conclusie en aanbevelingen

I. Conclusie (p. 511)

II. Aanbevelingen (p. 523)

Bibliografie (p. 557)

Trefwoordenregister (p. 643)

Actualiseringen en aanvullend lesmateriaal

Actualiseringen

Bij deze uitgave worden extra bijlagen (o.a. modellen, contracten, schema’s, actualiseringen enz.) aangeboden. Deze bijlagen zijn vrij beschikbaar.

1.24 MB

Lesmateriaal

Er is geen lesmateriaal beschikbaar voor dit boek

Ook interessant voor u: