Vereffening van vennootschappen buiten faillissement

Dit goed onderbouwde werk draagt bij tot een betere kennis en dieper inzicht van de hele problematiek van de vereffening van vennootschappen buiten faillissement.

Auteur(s):
Herman Braeckmans, André Buysse
boek | verschenen | 1e editie
mei 2008 | xii + 182 blz.

Paperback
€ 42,- € 60,-


ISBN 9789050958066

Inhoud

De vereffening van vennootschappen buiten faillissement is sedert de Wet van 13 april 1995 op verscheidene gebieden en om verschillende redenen door de wetgever gewijzigd. De meest recente belangrijke wijziging werd ingevoerd door de Wet van 2 juni 2006.
Deze wet zorgt echter voor vele toepassingsproblemen en impliceert een belangrijke uitbreiding van de bevoegdheden en taken van de rechtbanken van koophandel.
Dit boek brengt deze toepassingsproblemen en knelpunten in kaart en analyseert de inmiddels gepubliceerde rechtspraak. Het boek is echter meer dan een commentaar op de nieuwe bepalingen van de Wet van 2 juni 2006. Deze nieuwe wet werd geplaatst in de reeds bestaande normering van de bepalingen inzake vereffening van vennootschappen (art. 181 en 183 tot 195 W.Venn.). Deze normering vormt ook het voorwerp van analyse.
De talrijke praktische modellen, die achteraan in het boek werden opgenomen, werden geselecteerd door André Buysse, rechter in de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen.
Dit goed onderbouwde werk draagt dan ook bij tot een betere kennis en dieper inzicht van de hele problematiek van de vereffening van vennootschappen buiten faillissement.

Prof. Dr. Herman Braeckmans is gewoon hoogleraar aan de Universiteit Antwerpen en advocaat te Antwerpen.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: