(Ver)huur van studentenhuisvesting

De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting van de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet. Deze modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek opgenomen.
Editor(s):
Ruth Stokx, Bernard Tilleman, Katrien Devillé, Tom Gladinez
boek | verschenen | 1e editie
maart 2019 | xiii + 332 blz.

Paperback
€ 52,50


ISBN 9789400010635

Inhoud

De Vlaamse decreetgever heeft met het Vlaamse Woninghuurdecreet van 9 november 2018, dat in werking getreden is op 1 januari 2019, voor het eerst een dwingende regeling uitgewerkt voor de huur van studentenhuisvesting. Dit boek analyseert de praktische gevolgen van het nieuwe decreet voor de huur en de verhuur van studentenhuisvesting in Vlaanderen. Het werk gebruikt de modelovereenkomst voor de huur van studentenkamers van de Huisvestingsdienst van de KU Leuven als stoffering bij de toelichting van de bepalingen van het Vlaamse Woninghuurdecreet.
Deze modelovereenkomst is ook integraal als bijlage in het boek opgenomen.

In de bijdragen wordt ook stilgestaan bij de specifieke Waalse en Brusselse regelgeving voor studentenhuur:
- Toepassingsgebied – Nicolas Van Damme
- Precontractuele verplichtingen – Frederik Van den Abeele
- Staat van het gehuurde goed: plaatsbeschrijving, leverings-, onderhouds- en herstellingsplicht – Michiel Verhulst
- Onderhuur en overdracht van huur – Michael Thielens
- Huurprijs en huurwaarborg – Tom Gladinez
- Duur, opzegging en einde van de overeenkomst – Driek Deferme
- Remedies wegens wanprestatie en rechtspleging bij betwistingen – Sébastien De Rey
- Fiscale behandeling van de verhuur van studentenkamers – Niels Bammens en Ward Willems
- Discriminatie op de (studenten)huurmarkt: (ver)huren in een grijze zone? – Camille Van Peteghem
- Kotlabels in Vlaanderen: een toepassing van kwaliteitslabels in het huurrecht – Jan-Baptist Lemaire

Inhoudsopgave

Toepassingsgebied (p. 1)

Precontractuele verplichtingen (p. 31)

Staat van het gehuurde goed: plaatsbeschrijving, leverings-, onderhouds- en herstellingsplicht (p. 51)

Onderhuur en overdracht van huur (p. 95)

Huurprijs en huurwaarborg (p. 119)

Tom Gladinez

Duur, opzegging en einde van de overeenkomst (p. 143)

Remedies wegens wanprestatie en rechtspleging bij betwistingen (p. 169)

Sébastien De Rey

Fiscale behandeling van de verhuur van studentenkamers (p. 217)

Niels Bammens

Discriminatie op de (studenten)huurmarkt: (ver)huren in een grijze zone? (p. 245)

Kotlabels in Vlaanderen: een toepassing van kwaliteitslables in het huurrecht (p. 289)

Ook interessant voor u: