Vennootschappelijke beleidsbepaling in geval van financiële moeilijkheden

Het belangenconflict tussen de aandeelhouders en bestuurders enerzijds en de crediteuren van de vennootschap anderzijds, staat in dit boek centraal.

Auteur(s):
Mieke Olaerts
Reeks:
Ius Commune Europaeum
Volume:
69
boek | verschenen | 1e editie
oktober 2007 | xiii + 411 blz.

Paperback
€ 70,- € 100,-


ISBN 9789050957427


Wanneer u dit vakje aanvinkt, tekent u in op het reeksabonnement. Als u intekent op de reeks, wordt elke nieuwe titel uit de reeks u automatisch toegestuurd. U mag een reeks vrijblijvend schriftelijk opzeggen na ontvangst van min. 2 opeenvolgende uitgaven.

Inhoud

Het beginsel van de beperkte aansprakelijkheid vormt een van de belangrijkste kenmerken die kapitaalvennootschappen attractief maakt. Dit beginsel in combinatie met de vennootschappelijke structuur kan een bron vormen voor talrijke belangenconflicten tussen diegenen die betrokken zijn bij het functioneren van de vennootschap.
Het belangenconflict tussen de aandeelhouders en bestuurders enerzijds en de crediteuren van de vennootschap anderzijds, staat in dit boek centraal. Dat belangenconflict wordt op de spits gedreven wanneer de vennootschap in financiële zin in moeilijk vaarwater terechtkomt. In het boek worden de denkbare scenario’s behandeld waarmee een in financiële moeilijkheden verkerende vennootschap wordt geconfronteerd. In het eerste deel wordt een aantal belangwekkende reorganisaties uit de praktijk en de consequenties daarvan voor de verschillende betrokkenen besproken.
Vervolgens wordt ingegaan op de onderlinge verhouding en spanning tussen de aandeelhouders en bestuurders van de vennootschap. Het onderzoek is uniek in die zin dat niet enkel aandacht wordt besteed aan de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestuurders. De mogelijkheden voor het toekennen van een grotere rol, verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de aandeelhouder(s) binnen een in financiële moeilijkheden verkerende vennootschap worden daarnaast nader geëxploreerd.
De aansprakelijkheidspositie van de aandeelhouders vormt in het huidig tijdsgewricht een leerstuk van toenemende aandacht, met name in het kader van de flexibilisering van het BV-recht. Deze aanpak, doorspekt met praktijkvoorbeelden en theoretische beschouwingen, mede in rechtsvergelijkend perspectief, maakt het werk onmisbaar voor zowel de theoreticus als de praktijkjurist.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Over de reeks

Ius Commune Europaeum

Subscribe to the series and receive a 15% discount on each volume.

The ‘Ius Commune Europaeum’ series focuses on the common foundations of the legal systems of the Member States of the European Union. It includes horizontal comparative legal studies as well as studies on the effect of EU law, treaties and international regulation within the national legal systems. All substantive fields of law are covered.

The series is published under the auspices of METRO, the Institute for Transnational Legal Research at the Maastricht University.

Guidelines for the submission of a manuscript or proposal can be found here.

Editorial Board
Prof. Dr. J. Smits (chair - Tilburg University, the Netherlands)
Prof. Dr. M. Faure (Maastricht University and Erasmus University Rotterdam, the Netherlands)
Prof. Dr. E. Vos (Maastricht University, the Netherlands).


Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: