Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften

In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk.
Auteur(s):
Silvia Van Dyck
boek | verschenen | 1e editie
april 2007 | xxv + 747 blz.

Hardback
€ 155,-


ISBN 9789050956376

Inhoud

Bekroond met de Fernand Collin-Prijs 2008

Valsheid in geschriften en gebruik van valse geschriften zijn twee van de meest opgemerkte en omstreden misdrijven in het Belgische strafrecht. Omdat zij vaak betrekking hebben op onrechtmatigheden in andere sectoren (fiscaal recht, boekhoudrecht, vennootschapsrecht, familierecht, arbeidsrecht, administratief recht, ...), ziet ook de niet-penalist zich regelmatig geconfronteerd met de materie.
Maar wanneer levert een geschreven onwaarheid een strafbare valsheid in geschriften op? Opmerkelijk genoeg krijgt deze vraag, zoals zovele andere in het valsheidsleerstuk, geen afdoend antwoord in de wet. Ook de omvangrijke rechtspraak en rechtsleer bieden veelal slechts gefragmenteerde en incoherente oplossingen.
In dit boek worden de misdrijven van valsheid en gebruik van valse geschriften grondig herdacht. Dat resulteert niet alleen in noodzakelijke suggesties de lege ferenda, maar biedt de rechtspraktizijn vooral een overzichtelijke en vrijwel exhaustieve stand van zaken van het leerstuk, met tal van oplossingen voor concrete problemen uit de rechtspraktijk. Dit boek is dan ook een onmisbaar naslagwerk voor eenieder die met deze complexe materie in aanraking komt.

Silvia Van Dyck promoveerde in 2006 tot doctor in de rechten aan de K.U.Leuven en is de voorbije jaren uitgegroeid tot één van de autoriteiten op dit vlak. Zij is advocaat aan de Balie van Brussel bij advocatenkantoor Laga. Ook is ze vrijwillig medewerker aan het Instituut voor Strafrecht van de K.U.Leuven.

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.