Uitvoering van vonnissen en arresten: wat nu?

De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering van vonnissen en arresten zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.
Editor(s):
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Reeks:
Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen
Volume:
10
boek | verschenen | 1e editie
mei 2018 | xii + 166 blz.

Paperback
€ 54,50


ISBN 9789400008892

Inhoud

De kroon op het werk: een gunstig vonnis of arrest waarin de vordering van de cliënt gegrond wordt verklaard. De zucht van verlichting bij het lezen van een gunstig beschikkend gedeelte slaat later echter vaak om in een zucht van ergernis door de problemen die de uitvoering kan meebrengen voor de advocaat. Ook de tevredenheid van de cliënt slaat om in frustratie wanneer ‘gelijk krijgen’ niet genoeg blijkt te zijn om daadwerkelijk te krijgen waar men recht op heeft.

Bij de uitvoering moeten advocaten samenwerken met andere actoren, zoals gerechtsdeurwaarders, curatoren, schuldbemiddelaars, strafuitvoeringsrechtbanken, overheidsdiensten …

De bijdragen in dit boek behandelen vanuit verschillende rechtstakken hoe advocaten ertoe kunnen bijdragen dat de uitvoering zo optimaal mogelijk verloopt en een zo groot mogelijke kans op succes heeft, en geeft daarbij een overzicht van de verschillende problemen waarop men kan stuiten bij de uitvoering.

Dit boek bevat de volgende bijdragen:
- Tegemoetkomingen door de Dienst voor alimentatievorderingen (Katrien De Vos)
- Nakoming en uitvoering van huurovereenkomsten – Kroniek (Kristof Vanhove)
- Strafuitvoering als sluitstuk van de strafrechtsketen (Veronique Rogiest)
- Beginselen van civiel dwangsomrecht – Nationaal en grensoverschrijdend ( Jachin Van Doninck en Kris Slabbaert)
- Faillissement, curatoren en bestuurdersaansprakelijkheid ( Jan Loyens)
- Collectieve schuldenregeling (Ronny Plaeke)
- De “kracht van gewijsde in hoogste aanleg” van de dading: weg ermee! (Nick Portugaels)

Dit boek is de schriftelijke neerslag van de permanente vorming van de Vlaamse Conferentie bij de Balie van Antwerpen, gerechtelijk jaar 2017-2018.

Inhoudsopgave

Tegemoetkomingen door de Dienst voor alimentatievorderingen (p. 1)

Nakoming en uitvoering van huurovereenkomstenKroniek (p. 19)

Strafuitvoering als sluitstuk van de strafrechtsketen (p. 47)

Beginselen van civiel dwangsomrecht - nationaal en grensoverschrijdend (p. 63)

Jachin Van Doninck

Faillissement, curatoren en bestuurdersaansprakelijkheid (p. 91)

Jan Loyens

Collectieve schuldenregeling (p. 105)

Ronny Plaeke

De "kracht van gewijsde in hoogste aanleg" van de dading: weg ermee! (p. 143)

Nick Portugaels

Over de reeks

Vlaamse Conferentie Balie Antwerpen

Jaarlijks organiseert de Vlaamse Conferentie van de Balie van Antwerpen een voordrachtenreeks over actuele juridische thema’s. De referaten van deze lezingen worden uitgegeven in handige boekjes (Permanente vorming 2012-2013) of in een verslagboek.

Meer over deze reeks