Trends en evoluties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Dit boek vormt het verslagboek van het derde congres van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (ICAV), dat plaatsvond in Leuven op 7 december 2018, onder voorzitterschap van Ilse Samoy, hoogleraar aan de KU Leuven.

Editor(s):
Ilse Samoy, Caroline Van Schoubroeck
Reeks:
Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht
Volume:
13
boek | verschenen | 1e editie
november 2019 | xii + 272 blz.

Paperback
€ 66,15 € 94,50


ISBN 9789400010086

Inhoud

Dit boek vormt het verslagboek van het derde congres van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht (ICAV), dat plaatsvond in Leuven op 7 december 2018, onder voorzitterschap van Ilse Samoy, hoogleraar aan de KU Leuven.

De missie van ICAV (opgericht in 2013) is om over de Vlaamse rechtsfaculteiten heen een samenwerking te realiseren in het domein van het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. De ICAV-congressen sluiten aan bij die doelstelling door actuele en belangwekkende evoluties en knelpunten te duiden aan advocaten, magistraten, verzekeraars, verzekeringstussenpersonen, bedrijfsjuristen, overheden, onderzoekers en iedereen die in zijn of haar dagelijkse werk in contact komt met deze dynamische rechtstakken.

Het boek opent met een congresverslag, geschreven door twee jonge leden van ICAV: Christopher Borucki en Pieter Gillaerts.

De verschillende voordrachten zijn uitgewerkt in de daaropvolgende bijdragen.

Vooreerst wordt (in de rubriek ‘actualia’) uitgebreid ingegaan op de recentste ontwikkelingen in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Hubert Bocken en Geert Jocqué verzorgen het luik aansprakelijkheidsrecht, met daarin bijzondere aandacht voor het ontwerp tot herziening en codificatie van het buitencontractuele aansprakelijkheidsrecht, terwijl Caroline Van Schoubroeck toelichting geeft bij het verzekeringsrecht.

Wannes Buelens licht (in de rubriek ‘aanstormend talent’) een stand van zaken toe na vijf jaar werking van het Fonds Medische Ongevallen, met bijzondere aandacht voor het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid. Brecht Verkempinck behandelt aansluitend (in de rubriek ‘bruggen naar andere rechtstakken’) de disproportionele schadevergoeding in het contractenrecht.

Ludo Cornelis geeft zijn visie (in de rubriek ‘stellingen en tegenspraak’) op de ‘normalisering’ van bedrog.

Rafael Jafferali sluit (in de rubriek ‘over de taal- en landsgrenzen heen’) af met drie thema’s waarover de Franstalige en Nederlandstalige afdelingen van het Hof van Cassatie ogenschijnlijk verdeeld zijn, namelijk loondoorbetaling in het vrij onderwijs, de theorie van verlies van een kans en de theorie van het rechtmatige belang.

Inhoudsopgave

Trends en evoluties in het aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht. Verslag derde ICAV-congres op 7 december 2018 in Leuven (p. 1)

Pieter Gillaerts

Samenloop en causaliteit in het Voorontwerp Buitencontractuele aansprakelijkheid (p. 11)

Hubert Bocken

Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht (p. 43)

Geert Jocqué

Recente ontwikkelingen in het verzekeringsrecht, met aandacht voor de hervormingsplanning (p. 61)

Caroline Van Schoubroeck

Het medisch ongeval zonder aansprakelijkheid (p. 113)

Wannes Buelens

Disproportionele schadevergoedingen in het contractenrecht (p. 147)

Brecht Verkempinck

Lang leve het bedrog! Hoe het (aansprakelijkheids)recht bedrog, geweld, misbruik en ongeoorloofdheid aanmoedigt (p. 209)

Ludo Cornelis

La frontière linguistique est-elle soluble dans le droit de la responsabilité ? Trois questions qui ont divisé les chambres de la Cour de cassation (p. 245)

Open access content

Hieronder vindt u deel van de inhoud van onze uitgaven ter beoordeling online raadpleegbaar.


Recente ontwikkelingen in het aansprakelijkheidsrecht (p. 43)
Geert Jocqué

Over de reeks

Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht

Met de reeks Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht heeft het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht de ambitie om grondige monografieën, innoverende proefschriften, degelijke congresboeken en toonaangevende handboeken over het aansprakelijkheidsrecht en het verzekeringsrecht bijeen te brengen. Elk werk in deze reeks bevat een analyse van belangwekkende evoluties of acute problemen en geeft een grondige beschrijving van de actuele stand van wetgeving, rechtspraak en rechtsleer. De editors bepleiten een fundamentele benadering van de behandelde onderwerpen. Het doelpubliek bestaat uit advocaten, magistraten, verzekeringsjuristen en alle juristen die met aspecten van deze belangrijke rechtstakken in contact komen. Alle boeken die in deze reeks verschijnen, werden vooraf aan een peer review onderworpen.
De leden van het Interuniversitair Centrum voor Aansprakelijkheids- en Verzekeringsrecht of ICAV zijn: Ludo Cornelis(Vrije Universiteit Brussel), Geert Jocqué (Hof van Cassatie, Universiteit Gent), Marc Kruithof (Universiteit Gent), Ilse Samoy (KU Leuven), Caroline Van Schoubroeck (KU Leuven), Thierry Vansweevelt (voorzitter) (Universiteit Antwerpen) en Britt Weyts (Universiteit Antwerpen).

Meer over deze reeks

Ook interessant voor u: