Towards a Ius Commune in European Family and Succession Law?

This booklet contains the text of the valedictory lecture by Professor Dr. Walter L.J. Pintens on the occasion of his admission to emeritus status.
Dit boekje bevat de tekst van het afscheidscollege van Professor Dr. Walter L.J. Pintens ter gelegenheid van zijn toelating tot het emeritaat.

Auteur(s):
Walter Pintens
boek | verschenen | 1e editie
juni 2012 | 96 blz.

Garenloos
€ 20,-


ISBN 9789400003286

Inhoud

This booklet contains the text of the valedictory lecture by Professor Dr. Walter L.J. Pintens on the occasion of his admission to emeritus status.

Dit boekje bevat de tekst van het afscheidscollege van Professor Dr. Walter L.J. Pintens ter gelegenheid van zijn toelating tot het emeritaat.


Prof. Dr. Walter Pintens studied law at the universities of Leuven, Tübingen en Munchen. He is professor ordinarius at the Faculty of Law of the University of Leuven and Honorarprofessor at the Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

Prof. Dr. Walter Pintens studeerde rechten aan de universiteiten van Leuven, Tübingen en Munchen. Hij is buitgewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechtsgeleerdheid van de KU Leuven en Honorarprofessor aan de Universität des Saarlandes in Saarbrücken.

Hoofdstukken

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.