Toetsing van het contractuele evenwicht

Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het gemeen verbintenissenrecht een rechterlijke afweging van de contractuele hoofdprestaties toelaat d.m.v. de figuren ‘benadeling’ en ‘gekwalificeerde benadeling’ daar waar in het consumentencontractenrecht een controle op het evenwicht tussen prijs en voorwerp uitdrukkelijk verboden is.


Auteur(s):
Elke Swaenepoel
boek | verschenen | 1e editie
mei 2011 | xl + 822 blz.

Hardback
€ 129,50 € 185,-


ISBN 9789400001350

Inhoud

Dit boek vertrekt vanuit de vaststelling dat het gemeen verbintenissenrecht een rechterlijke afweging van de contractuele hoofdprestaties toelaat d.m.v. de figuren ‘benadeling’ en ‘gekwalificeerde benadeling’ daar waar in het consumentencontractenrecht een controle op het evenwicht tussen prijs en voorwerp uitdrukkelijk verboden is. In het consumentenrecht worden kernbedingen immers ontoetsbaar geacht. Na een uitgebreide analyse van de figuren benadeling en gekwalificeerde benadeling wordt ook het consumentenrecht, onder meer de Wet marktpraktijken en consumentenbescherming, onder de loep genomen.
Toetsing van het contractuele evenwicht bestrijkt niet alleen het gemeen verbintenissen- en consumentencontractenrecht, ook het verzekeringsrecht en het bijzondere overeenkomstenrecht, komen aan bod.
Het werk is bovendien vlot geschreven, bevat talloze verwijzingen naar rechtsleer en rechtspraak en kijkt ook over de grenzen van het Belgische recht heen naar het Franse, Duitse en Nederlandse recht ter zake.
Dit proefschrift is dan ook het referentiewerk ter zake voor advocaten, magistraten, bedrijfsjuristen en iedereen die met het contractenrecht wordt geconfronteerd.

Ik ben erg enthousiast over dit boek. Het is weliswaar ruim 800 pagina’s dik, maar ik had toch niet het gevoel dat er een pagina te veel in staat. Bovendien laat het boek een indrukwekkende academische breedte zien – Swaenepoel stapt moeiteloos over van rechtshistorie, rechtsvergelijking naar rechtseconomie en dan weer naar positiefrechtelijke analyse – en een gepaste ordeningszin.
Als ik promotor van betrokkene was, zou ik ronduit trots zijn (fier, zou men aldaar zeggen).
In Tijdschrift voor Consumentenrecht en Handelspraktijken 2013/2

Inhoudsopgave

De individuele hoofdstukken zijn (nog) niet beschikbaar.

Ook interessant voor u: