Summer Class: De overdracht van activa (of activiteiten) uit een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement

23 Augustus 2022
Lochristi
€ 181,50 (incl. BTW)

Deze Summer Class wordt georganiseerd in samenwerking met LegalNews / LegalLearning

Tijdens deze Summer Class worden de gemeenrechtelijke overdracht van activa of activiteiten uit een onderneming in moeilijkheden en de overdracht in gerechtelijke reorganisatie en in faillissement nader toegelicht, waarbij telkens gewezen wordt op de verschillen en de gelijkenissen in de verschillende situaties.


****
Tijdens de Summer Class op 23 en 25 augustus 2022 worden gedurende twee dagen acht afzonderlijk te volgen sessies gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien.
De volgende opleidingen van een halve dag zijn voorzien:
Thema contracten:
1. Het nieuwe verbintenissenrecht en uw contracten. Knipperlichten die elke praktijkjurist voor ogen moet houden! (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-het-nieuwe-verbintenissenrecht-en-uw-contracten-knipperlichten-die-elke-praktijkjurist-voor-ogen-moet-houden.html
2. Retail. De laatste ontwikkelingen inzake consumentenrecht, handelstussenpersonen en distributiecontracten (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-retail-de-laatste-ontwikkelingen-inzake-consumentenrecht-handelstussenpersonen-en-distributiecontracten.html
Thema insolventie:
3. De overdracht van activa (of activiteiten) uit een onderneming in moeilijkheden, in gerechtelijke reorganisatie of in faillissement (dinsdagmorgen 23 augustus 2022, Lochristi)
4. De positie van schuldeisers in insolventieprocedures (dinsdagnamiddag 23 augustus 2022, Lochristi)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-de-positie-van-schuldeisers-in-insolventieprocedures.html
Thema vennootschapsrecht:
5. Bestuur en bestuurdersaansprakelijkheid in vennootschappen (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bestuur-en-bestuurdersaansprakelijkheid-in-vennootschappen.html
6. Overdracht van aandelen stap voor stap: juridische & contractuele aandachtspunten (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-overdracht-van-aandelen-stap-voor-stap-juridische-contractuele-aandachtspunten.html
Thema bouw:
7. Bouw anno 2022: drie overeenkomsten in beweging (donderdagmorgen 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-bouw-anno-2022-drie-overeenkomsten-in-beweging.html
8. Contractuele aansprakelijkheid van aannemer en architect: een overzicht van recente rechtspraak (donderdagnamiddag 25 augustus 2022, Antwerpen)
Schrijf u in via: https://intersentia.be/nl/summer-class-contractuele-aansprakelijkheid-van-aannemer-en-architect-een-overzicht-van-recente-rechtspraak.html
****


Sprekers

Mr. Jens Vrebos, advocaat-vennoot Crivits & Persyn

Mr. Astrid Lescouhier, advocaat Crivits & Persyn


Doelgroep

Advocaten, notarissen, magistraten, bedrijfsjuristen, accountants, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, fiscalisten, bestuurders, financiële en algemene directies met goede vooropleiding

Programma

vanaf 08u45: Onthaal met koffie en registratie van de deelnemers
9u30: start van de uiteenzetting (pauze rond 11u00)

1. Algemene inleiding
• Overdracht in going concern. Begripsafbakening: onderneming, activiteit en handelszaak

2. De gemeenrechtelijke overdracht uit een onderneming in moeilijkheden
• De realiteit van ‘cherry-picking, gemeenrechtelijke bepalingen van het BW (contractvrijheid)
• Bijzondere aandachtspunten:
- schulden
- sociaalrechtelijke aspecten (CAO nr. 32bis)
- lopende overeenkomsten

3. De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag (GROG)
• Algemeen (belang, opportuniteiten)
• Opening van de procedure en aanstelling gerechtsmandataris
- twee mogelijkheden: vrijwillige en gedwongen overdracht
- sociaalrechtelijke verplichtingen
- vonnis en aanstelling van de gerechtsmandataris
• Organisatie van de overdracht en biedprocedure
- model van stappenplan:
kennismaking met de onderneming
welke activa, bijzonderheden, moeilijkheden, …?
samenstellen verkoopdossier en verkennen markt
zoektocht naar kandidaat-overnemers
al dan niet met hulp van/voorbereiding door schuldenaar
uitstippelen van de biedingsprocedure en biedingsvoorwaarden + inwinnen offertes
analyse van biedingen en offertes
opstellen verkoopovereenkomst(en) en verzoekschrift tot machtiging
na machtiging: realisatie overdracht inzake onroerende en roerende goederen
- sociaalrechtelijke aspecten
informatieverstrekking
behoud van de rechten van werknemers
principieel keuzerecht
• Machtiging door de rechtbank en rechtsmiddelen (hoger beroep, derdenverzet)
• Afhandeling verkoop: effectieve overdracht en uitvoering verkoop
• Einde van de GROG: sluiting van de procedure – ontlasting

4. De overdracht na faillissement
• Algemeen
• Instandhouding van de activiteiten door de curator
- verhinderen uitwinning door de individuele schuldeisers
- verderzetten van de activiteiten
- voortzetten lopende overeenkomsten en sluiten van nieuwe overeenkomsten
• Overdracht van activiteiten
- formele wettelijke vereisten: algemeen en sociaalrechtelijke aspecten
- instemming van derden
- vorm en inhoud van de overdrachtsovereenkomst(en)
• Slotbeschouwingen

13u00: broodjesbuffet

Praktische informatie

DATUM EN LOCATIE

Dinsdag 23 augustus 2022 | Lochristi | 8u45 – 13u00

De Lozen Boer
Lozen Boer 3/5
9080 Lochristi
Routebeschrijving


ERKENNINGEN

OVB: erkend voor 3 standaardpunten
NKN: erkenning in aanvraag
IBJ: erkend voor 3 punten
ITAA: erkend voor 3 uur
IGO: tussenkomst in aanvraag


PRIJS

€ 150 (excl. btw)

Deelnameprijs is inclusief uitgebreide documentatie (naast de slides), broodjesbuffet en koffie en frisdranken.


PREMIE

Deze opleiding komt in aanmerking voor een premie via Liberform. Interesse? Ontdek hoe u de premie kunt aanvragen: https://intersentia.be/nl/liberform.


INLICHTINGEN

Intersentia | studiedag@intersentia.be


******

Annulaties kunnen enkel worden aanvaard indien schriftelijk en minstens 7 dagen vóór de opleiding. Indien u verhinderd bent, staat het u steeds vrij een vervanger in uw plaats te laten deelnemen.

******

Inschrijven

Stap 1: gegevens deelnemer

Stap 2: kies datum en locatie

23 Augustus 2022 - Lochristi

Stap 3: deelnemer toevoegen aan bestelling

Overzicht en betaling

Er zijn nog geen deelnemers toegevoegd.


Voorwaarden

totaal

€ 0,00

Totaal (excl. btw)
€ 0,00